Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Delineant; Tècnic/a en delineació; Delineant projectista de construcció

Descripció

L'execució de qualsevol construcció, ja sigui d'edificació o d'obra civil, exigeix el disseny previ d'un projecte que serveixi per a establir les seves característiques i criteris constructius, constituint un element fonamental en tot projecte els diferents dibuixos, plànols, croquis, detalls constructius i figures que configuren la seva documentació gràfica.

En aquest context, el/la delineant de construcció és un/a tècnic/a especialitzat/da en el desenvolupament de la documentació gràfica dels projectes constructius, mitjançant l'elaboració de les diferents representacions en dues i tres dimensions, de manera comprensible i fàcilment interpretable en obra, per a la seva correcta execució.

Actualment s'està desplegant l'ús de la metodologia Building Information Modeling (BIM) com a sistema de treball col·laboratiu per a la creació i gestió d'un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar la informació del projecte en un model d'informació digital creat per tots els agents que intervenen en la seva creació. BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L'ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l'execució de el projecte i estenent al llarg de el cicle de vida de l'edifici, permetent la gestió de la mateixa i reduint els costos d'operació.

Tasques

  • Interpreta i estudia els croquis, plànols i documentació bàsica de projectes constructius.
  • Digitalitza la informació tècnica i de les bases de treball.
  • Desenvolupa els diferents elements (croquis, plànols, figures, etc.) que conformen la documentació gràfica dels projectes.
  • Desenvolupa les solucions constructives.
  • Realitza el dimensionat d'elements.
  • Munta imatges, renders i animacions per a facilitar la comprensió del projecte.
  • Realitza l'aixecament i presa de dades d'edificacions existents.
  • Realitza memòries, plecs de condicions, mesuraments i pressupostos de projectes constructius.
  • Prepara presentacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE