Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que dissenya, projecta i dirigeix la construcció i els programes de manteniment d'espais lúdics i d'oci: parc temàtics, àrees de joc, espais urbans multifuncionals, museïtzació d'espais.

Tasques

  • Defineix la concepció del projecte tant en termes de relat com de l'espai construit.
  • Concep la tipologia de l'espai lúdic i d'oci segons els requeriments del client o clienta i de l'espai.
  • Fixa l'ús social previst que en faran els i les usuàries, considerant les diferents opcions de mobilitat i la seva accessibilitat
  • En cas que n'hi hagi, defineix els recursos expositius -audiovisuals, efectes de llum i so, realitat virtual, robòtica, etc.
  • Elabora el pressupost de construcció, el negocia i en fa el seguiment avaluant les partides pressupostàries, les fases de construcció i el projecte total.
  • Coordina i dirigeix la construcció del projecte artístic i tècnic.
  • Dissenya la maqueta o representació virtual del projecte.
  • S'ocupa de la direcció tècnica de les instal·lacions, atraccions i equipaments de l'espai lúdic i d'oci, dissenyant el control central telemàtic de les instal·lacions elèctriques, pneumàtiques i automàtiques.
  • Elabora el manual de procediments de manteniment de l'espai lúdic i d'oci.
  • És el/la responsable del control econòmic de l'execució del projecte.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE