Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El o la project manager d'edificació planifica, coordina i controla l'operació immobiliària, abastant totes les seves fases, des de la localització del sòl al lliurament de l'edificació. També gestiona la contractació necessària (materials, empreses industrials, professionals, etc.), per a l'execució material de l'obra i de coordinar tots aquests contractes de subministrament, responsabilitzant-se dels objectius establerts pel que fa a planificació, costos i qualitat.

Tasques

 • Cerca i localitza possibles ubicacions on realitzar l¿operació immobiliària i contracta l'equip de disseny que ha de dur a terme el projecte.
 • Valida i revisa la redacció del projecte.
 • Realitza la planificació global de l'obra, realitzant un auditoria prèvia que comprovi que la planificació és correcta i que el projecte es pot assumir.
 • Contacta amb diferents industrials, instal·ladors, professionals, possibles proveïdors, i compara ofertes de materials, professionals, empreses de materials, etc.
 • Fa propostes de contractació i negocia amb les empreses contractistes temes de qualitats, terminis, preus, etc. Valora alternatives en cost i terminis.
 • Contracta els industrials, instal·ladors, professionals, proveïdors, etc., definitius.
 • Coordina i controla el desenvolupament de l'obra i dels contractistes, per tal que els diferents materials, empreses industrials, professionals, etc., estiguin a l'obra en el moment oportú i compleixin els terminis acordats.
 • Supervisa totes les proves i/o analítiques que s'encarreguen sobre la qualitat dels diferents materials i realitza un seguiment del pla de qualitat de l'obra.
 • S'assegura de l'aplicació del pla o plans de seguretat i salut en el treball i controla les possibles incidències que puguin sorgir.
 • Constata l'acompliment de terminis dels diferents contractistes, en les diferents fases de l'obra.
 • Analitza la planificació i afectació dels terminis de l'obra, així com les possibles desviacions econòmiques.
 • Manté contacte amb el client per mantenir-lo informat del desenvolupament de l'obra.
 • Genera informes de l'estat i avançament de l'obra i gestiona la documentació final per al lliurament de l'obra acabada: certificacions; altes de serveis; etc.
 • Realitza les certificacions necessàries per al lliurament de l'obra.
 • Un cop acabada l'obra, dóna assistència a la postvenda per si hi ha algun desperfecte, incidència, reclamació, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE