Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la verificador/a de la qualitat del producte s'encarrega de controlar que els productes fabricats segueixin les especificacions establertes i siguin qualitativament correctes. També gestiona la documentació de qualitat i el registre de les incidències en el procés de fabricació, pel que aquest/a professional ha de saber manejar tant els instruments i la maquinària industrial (com poden ser micròmetres, calibres, peus de rei, màquines tridimensionals, etc.), com les eines informàtiques de recollida i anàlisi de les dades obtingudes. Tota aquesta informació que recopila ha d'integrar-la en tot tipus de sistemes de control i documentació de verificació.

El procés de verificació de la qualitat del producte té com a objectiu detectar el més aviat possible els components defectuosos que presenten problemes i retirar-los de la cadena productiva. D'aquesta manera, es minimitzen les despeses del procés de producció i es garanteix la qualitat del producte final.

Existeix una connexió directa entre el/la verificador/a i el departament de qualitat, ja que les pautes de control de qualitat són confeccionades per aquest departament, que segons els resultats de la verificació ha de prendre la decisió final d'acceptació o no de les peces verificades.

Tasques

  • Duu a terme les tasques d'inspecció a partir dels requeriments fixats per l'oficina tècnica. A partir d'aquests requeriments, redacta les instruccions per a la inspecció i elabora el corresponent pla de control.
  • Elabora els informes de les inspeccions efectuades i segons els resultats obtinguts, es validen les peces o parts del producte examinades.
  • Interpreta els plànols si s'escau, així com les condicions tècniques de fabricació.
  • Verifica components, segons les instruccions del departament de control de qualitat.
  • Complimenta la documentació d'inspecció i control de la qualitat dels components.
  • En cas d'una incidència, informa els/les responsables de producció i qualitat.
  • Vigila el calibrat dels aparells de control de qualitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE