Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en centre de mecanitzat.

Descripció

Els centres de mecanitzat són màquines-eines polivalents que treballen per arrencada de ferritja i que realitzen diversos tipus d'operacions (tornejament, fresatge, perforat, mandrinatge...) sobre una mateixa peça metàl·lica. L'operari/ària du a terme la regulació de la màquina i vigila la realització de les peces de forma automàtica, en base a un programa preestablert, introduint les dades de mecanització en el control numèric. L'operari/ària del centre de mecanitzat depèn del/de la cap de planta o del/de la director/a de producció.

Tasques

  • Prepara el centre de mecanitzat per produir la peça, d'acord amb les dades donades pel departament de producció.
  • Supervisa les operacions de mecanitzat.
  • Controla que les peces o productes fabricats pel centre de mecanitzat compleixen els nivells de qualitat indicats en les especificacions tècniques en les ordres de fabricació.
  • És responsable del manteniment del centre de mecanitzat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE