Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'operari/ària de minicentral hidràulica és el professional que s'encarrega de gestionar el funcionament de la planta a nivell operatiu mitjançant el control, manteniment i seguiment de les instal·lacions i instrumentació de la minicentral hidràulica.

Les minicentrals hidràuliques són centrals hidràuliques de baixa potència, menor de 10MW, i tenen un tractament especial perquè estan regulades per un ordenament administratiu i econòmic diferent a les hidroelèctriques tradicionals, que s'anomena Regim Especial. L'energia que s'obté a través d'una minicentral hidràulica es renovable i ecològica.

Tasques

Les tasques principals de l'operari/ària de minicentral hidràulica són les següents:
  • Controla la planta d'una minicentral hidroelèctrica, l'estat de les instal·lacions i els paràmetres del procés en general per a assegurar les condicions òptimes de funcionament amb criteris de fiabilitat, eficiència energètica i seguretat per a les persones i el medi ambient.
  • Controla la situació i el comportament operatiu de les vàlvules, turbines, generadors, distribuïdors, bombes, compressors, desaigües i sistemes elèctrics de la minicentral.
  • Controla el cabal, la pressió, el nivell de l'aigua, la temperatura, la posició de les vàlvules i les comportes de la central.
  • Elabora informes senzills d'incidències de la minicentral.
  • Realitza operacions amb l'equipament de la central: parades i endegades seguint les normes de seguretat.
  • Maniobra amb les comportes, els reguladors i els interruptors elèctrics seguint la seqüència establerta en els procediments de la minicentral.
  • Realitza proves periòdiques als equips i a les instal·lacions per assegurar que la minicentral funciona correctament.
  • Opera en planta amb els sistemes, equips i instruments en règim normal de funcionament i en els processos de parada i endegada, tenint en compte els procediments establerts amb els sistemes de la minipresa, embassament o caiguda d'aigua.
  • Prepara i organitza la feina de manteniment de la instal·lació seguint les especificacions adequades; i realitza actuacions de manteniment preventiu i correctiu.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE