Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Enginyer/a especialista en energia hidràulica i hidrologia

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap d'obres hidràuliques

Descripció

Aquest perfil acostuma a trobar-se dins una oficina tècnica d'una empresa dedicada a les energies renovables i la seva funció principal està relacionada amb l'elaboració de projectes i plans de viabilitat. Forma part d'un grup de professionals que proporcionen assistència tècnica en la redacció d'estudis hidrològics i projectes d'obra hidràulica. Treballa per clients com els consorcis d'aigües per abastiment i sanejament, confederacions hidrogràfiques, la Direcció General de l'Aigua, serveis d'aigües autonòmics, etc.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són les següents:
  • Dissenya, elabora i executa projectes d'obra hidràulica (preses, canals, dipòsits, centrals, etc.). Determina les ubicacions òptimes, especifica plànols i realitza els càlculs tècnics.
  • Calcula el disseny i l'estructura de xarxes de proveïment i sanejament. Fixa els paràmetres de disseny, aplica models de càlcul, modelitza les xarxes i detecta limitacions.
  • Analitza la seguretat en instal·lacions de preses a través d'inspeccions, seguretat estructural, revisió hidràulica, zonificació territorial, delimitació de zones inundables, etc.
  • Realitza anàlisis de risc. Identifica i mesura escenaris no desitjables i determina les possibles causes i conseqüències dels mateixos.
  • Interpreta les dades que registra el Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) i elabora informes i pronòstics amb l'objectiu final d'optimitzar els recursos hídrics.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE