Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la promotor/a de reciclatge i recollida selectiva és la persona que s'encarrega d'informar, inspeccionar i verificar el compliment de la normativa sobre medi ambient urbà relativa als residus, per part de les persones usuàries particulars, dels/les comerciants i de les empreses concessionàries.

Es tracta d'un/a tècnic/a mínimament qualificat que vetlla perquè s'utilitzin correctament els contenidors de recollida selectiva de residus, a fi i efecte que es trobin en condicions òptimes.

Tasques

  • Verifica el compliment de les especificacions sobre la presentació dels residus i la utilització correcta dels contenidors i dels sistemes de recollida domiciliària i comercial, incloent el respecte a les franges horàries i freqüències establertes en cada cas per l'Ajuntament corresponent.
  • Controla el bon ús dels diferents sistemes i les dimensions en situacions ordinàries i en moments puntuals.
  • Detecta les infraccions comeses per particulars i comercials i, si s'escau, inicia l'expedient de sanció corresponent.
  • Fa el seguiment de la prestació dels serveis per part de les empreses concessionàries municipals o privades.
  • Informa particulars i comerciants de les bones pràctiques que s'han de seguir.
  • Redacta informes d'activitat i d'incidències, i hi inclou els suggeriments i les queixes formulades per persones usuàries, treballadors/es de les empreses concessionàries o gestors/es autoritzats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE