Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Operador/a de tractament i gestió de residus industrials i urbans

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operador/a de instal·lacions de tractament i eliminació de residus industrials; Operador/a de planta de tractament de residus sòlids urbans; Tècnic/a en gestió de residus

Descripció

La funció principal de l'operador/a és realitzar l'assistència al/a la tècnic/a de residus, ajudant en la gestió de residus a les plantes industrials a partir del seu control, vigilància, informació i distribució.

L'activitat es desenvolupa a l'Administració (ajuntaments i mancomunitats de municipis); en empreses gestores de residus, dedicades a la preparació per a la reutilització o el reciclat; en plantes de tractament químic de residus; abocadors de residus perillosos, i en estacions de transferència de residus i instal·lacions de recuperació i tractament de residus, tant industrials com urbans. Així, aquesta ocupació s'ubica tant en sectors industrials que generen residus, com la química, les indústries alimentàries, el tèxtil, els productes no metàl·lics, com el sector energètic i altres sectors productius associats al tractament de materials susceptibles de reutilització i reciclat.

Tasques

 • Coneix i realitza la manipulació dels residus segons la normativa: Comprova el funcionament dels vehicles i contenidors i els mitjans de seguretat pel personal i els vehicles.
  Adequa el tipus de vehicle i contenidor atenent al tipus de residus a transportar.
  Realitza el transport i la descàrrega dels residus als centres d'emmagatzematge seguint les normes de seguretat.
  Controla els processat dels residus i la correcta preparació de les diferents fraccions obtingudes atenent a la seva naturalesa i al seu destí posterior.
 • Realitza la classificació (ordenar per tipologies de residus), segregació (separar correctament els diversos materials de residus) i caracterització (quantificar segons la tipologia els residus) dels residus generats:
  A partir del coneixement de la normativa, controla el processat dels residus i la correcta preparació de les diferents fraccions obtingudes, atenent a la seva naturalesa i al seu destí posterior.
  Adequa els mitjans de seguretat al personal.
  Realitza el test de lixiviacions segons les especificacions dels tècnics.
  Adequa la línia de tractament segons residu.
  Assegura la destinació correcta per a cada tipus de residu.
 • Verifica el funcionament correcte dels sistemes de tractament i control de residus i aplica les mesures correctores adients:
  Verifica els mitjans de seguretat proposats tant pel personal com per l'entorn i les línies de tractament.
  Supervisa la coincidència del residu a tractar amb el caracteritzat de les proves prèvies efectuades.
  Descarrega i controla els residus complint les especificacions dels tècnics segons les línies de tractament.
 • Quantifica diàriament els residus generats, segons tipologia, i porta al dia un registre propi de residus:
  Enumera la normativa bàsica aplicable a la gestió dels principals tipus de residus industrials.
  Explica els tipus de residus industrials admissibles en plantes de tractament químic i abocadors de seguretat.
  Sintetitza els requisits mínims i procediments per a la admissió en planta o abocador dels residus industrials.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE