Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de comandar embarcacions dedicades al trànsit interior d'un port, riu, ria o badia sense límit de pes quan siguin sense propulsió pròpia, i fins a 50 tones les autopropulsades (és a dir, les que disposen de motor), sempre que no superin els 150 CV de potència efectiva del seu motor. La funció d'aquestes embarcacions sol ser la de guiar els vaixells fins als amarradors i després ajudar-los en les maniobres d'amarratge o bé fins a la sortida del port.

Aquests/es professionals són contractats/ades per l'Autoritat Portuària, que és l'organisme públic espanyol adscrit al Ministeri de Foment que gestiona el port, i tenen per encàrrec garantir la seguretat del port, de les instal·lacions portuàries, del medi ambient, del vaixell, i, per tant, de les persones que hi van a bord. Està catalogat com un servei altament regulat per la seva incidència en la seguretat de la navegació, atès que el servei de practicatge és competència de l'Administració Marítima i s'hi accedeix a través d'unes proves específiques que convoca el Ministeri de Foment. Aquestes proves oficials reconeixen la capacitació òptima per prestar el servei de practicatge en un port.

Tasques

Les tasques principals relatives a la seguretat que desenvolupa el/la pràctic/a del port es poden concretar en les següents:
  • Segueix les indicacions dels tècniques i les tècniques d'operacions i serveis portuaris relatives a les entrades i sortides dels vaixells al Port.
  • Comanda embarcacions dedicades al trànsit interior, és a dir, aquelles embarcacions que circulen per dins del port.
  • S'encarrega de l'amarratge i desamarratge dels vaixells que arriben a port guiant-los fins als amarradors.
  • Recolza les maniobres de les embarcacions al port, en tant que cada port té les seves característiques, per tal d'evitar danys i desperfectes durant l'amarratge i el desamarratge, tant en els vaixells com en els molls del port.
  • Guia als vaixells fins a la bocana del port amb l'objectiu de regular el trànsit i evitar accidents entre embarcacions a l'entrada i sortida del port.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE