Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el transport marítim de mercaderies, cada vegada més rellevant en el context d'un món globalitzat amb elevats volums d'intercanvi comercial a nivell internacional, apareix la figura clau de les empreses consignatàries de vaixells. Aquestes empreses operen com a intermediàries independents que actuen en nom i per compte del/la propietari/ària d'un vaixell, ja sigui navilier o armador, executant en el port totes les gestions associades al transport de mercaderies. Tant pel lliurament i càrrega o la recepció i descàrrega de mercaderies, les consignatàries s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia. A més, es pot donar el cas que una mateixa consignatària representi a varies companyies navilieres.

En aquest context, el o la cap de línia naviliera d'una empresa consignatària és la persona responsable directa d'un servei marítim regular entre dos o més ports. Aquests serveis regulars són els que estableixen les companyies navilieres per cobrir la demanda de transport de mercaderies i es caracteritzen per tenir unes dates fixes de sortida i arribada a cadascun dels ports, amb la qual cosa el personal carregador de mercaderies pot preveure amb antelació la carrega de mercaderies necessària a cadascun dels ports units per la línia en qüestió. D'aquesta manera, les navilieres i, en aquest cas els o les caps de línia, poden planificar i comercialitzar amb antelació la capacitat de càrrega del vaixell.

Sota la supervisió de la direcció de la delegació, té la responsabilitat comercial i de coordinació de totes les càrregues embarcades o desembarcades en el seu port, així com de mantenir una estreta comunicació amb l'empresa armadora o operadora del servei marítim.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Mantenir un contacte diari i fluid amb l'empresa armadora o l'operadora i seguir les seves instruccions i procediments (manuals o protocols operatius) per a la gestió de la línia marítima sota la seva responsabilitat.
  • Tenir tota la informació respecte a les posicions dels vaixells del servei que gestiona, així com els propers vaixells que s'esperen a la plaça, tant per carregar com per descarregar.
  • Fer una venda exhaustiva del servei representat, mantindre els actuals clients i buscar-ne de futurs, contactant i visitant per oferir els serveis.
  • Informar a l'armadora i l'operadora, conforme amb els terminis preestablerts, sobre les mercaderies que es vagin captant per a pròximes escales.
  • Informar als/les agents en altres ports sobre dades comercials i/o operatives rellevants que puguin ser útils pel bon desenvolupament del servei.
  • Mantindre a l'armadora i operadora plenament informats de les condicions del mercat, preus actualitzats, volums, etc., així com de la situació de la competència i del port/país en general.
  • Estar alerta i resoldre qualsevol problema operatiu o comercial que es generi en relació al negoci, no sols fins el moment del embarcament/desembarcament sinó inclús mes enllà.
  • Controlar i supervisar tota la documentació operativa comercial relativa a la línia naviliera (coneixements d'embarcament, manifestos, facturacions a clients, permisos i/o certificats, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE