Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a administratiu/iva i de finances de marina realitza tot un conjunt de tasques administratives relacionades amb la facturació, la gestió de cobraments i la comptabilitat per vetllar per la correcta gestió financera de l'entitat. Té la missió de gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers de la instal·lació per aconseguir millors condicions de cost, liquiditat, rendibilitat i una seguretat òptima en la prestació dels serveis.

Tasques

  • Analitza, defineix i dirigeix les inversions de l'organització. S'encarrega d'optimitzar els recursos econòmics i financers necessaris per aconseguir els objectius plantejats.
  • Dissenya, implementa i monitoritza les estratègies financeres de la instal·lació. Manté negociacions amb les entitats financeres i altres proveïdors de la marina.
  • Desenvolupa tasques de comptabilitat, tresoreria, auditoria interna i anàlisi financera.
  • Realitza la comptabilitat i la supervisió dels cobraments als clients, així com el control financer i econòmic. Controla la facturació, la validació de les factures de subministrament i la seva comptabilització, així com la facturació de crèdit a clientela preferencial.
  • Contempla la previsió d'ingressos i pagaments amb caràcter anual, elabora els llibres de comptabilitat i comptes anuals de la instal·lació.
  • Controla les tasques del departament de recepció: facturació, morositat, etc., sense tracte directe amb client.
  • Elabora i valida les nòmines dels/de les treballadors/ores de la marina i realitza el control de les seves hores extraordinàries. Desenvolupa les tasques de selecció i contractació de nou personal.
  • Gestiona la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i les còpies de seguretat d'arxius administratius.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE