Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la inspecció de naus per tal de controlar el compliment dels plans de seguretat i qualitat, per això analitza les noves regulacions i la seva implementació en el sistema de qualitat. També realitza inspeccions i auditories a bord dels vaixells. Els/les inspectors/ores treballen o bé per a l'Estat o bé per a les asseguradores navilieres, les pròpies navilieres o per a Societats de Classificació.
La Subdirecció General de Seguretat, Contaminació i Inspecció Marítima exerceix les funcions següents relatives a Inspecció marítima:

- Ordenació i execució de les inspeccions i controls tècnics, radioelèctrics, de seguretat i de prevenció de la contaminació dels vaixells civils espanyols, dels que es troben en construcció a Espanya i dels estrangers quan així s'autoritzi per acords internacionals.
- Aprovació i homologació d'aparells i elements dels vaixells o dels materials i equipaments dels mateixos.

Les Societats de Classificació, a la indústria de navegació, són organitzacions no governamentals o grups de professionals amb l'objectiu de promoure la seguretat de la vida humana i propietats (vaixells, plataformes submergides al mar o plataformes a la superfície a certa distància de la costa), així com la protecció de l'entorn natural marí. Això s'aconsegueix gràcies al desenvolupament de Regles de Classificació, la confirmació que el disseny dels vaixells compleix amb aquestes regles, la inspecció d¿aquestes embarcacions durant el període de construcció, així com les inspeccions periòdiques per confirmar que aquestes continuen complint aquestes regles.

Tasques

Les tasques del/la inspector/a de seguretat marítima i de qualitat es poden concretar en les següents funcions més específiques de cada tipologia d'inspector/a:
  • Porta a terme inspeccions i auditories a bord dels vaixells per avaluar, vigilar i informar sobre el seu estat i el dels productes que transporta.
  • Inspecciona els equipaments destinats a embarcacions noves o existents per garantir el compliment de normes i especificacions. Aquestes inspeccions consisteixen en enquestes sobre l'estructura, la maquinària i l'equipament (navegació, seguretat, radio, etc.) i la condició general d'una embarcació. També s'inclou la revisió dels materials a bord.
  • Forma part de l'equip d'inspecció de la naviliera encarregat del compliment dels plans de seguretat i de qualitat com ara el Tanker Management and self assessment (TMSA), tant a bord dels vaixells com a les oficines.
  • Analitza les noves regulacions i la seva implantació en el sistema de qualitat.
  • Realitza enquestes de la vida útil de l'embarcació (nova construcció, enquesta anual, estudi intermedi, estudi especial) per garantir que manté els estàndards establerts.
  • Duu a terme inspeccions exigides pels estatuts interns i els convenis internacionals de la Organització Marítima Internacional (OMI).
  • Presència proves i operacions d'emergència i de seguretat de la maquinària i de l'equipament.
  • Mesura el pes de les embarcacions i ubica adequadament la càrrega.
  • Investiga els accidents marins.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE