Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ground Operations Manager
Tour Agent

Descripció

L'agent turístic/a de creuers (també anomenat Ground Operations Manager o Tour Agent) és el/la professional que negocia, planifica, organitza i coordina per a una empresa de creuers totes les activitats turístiques i de lleure en les diferents poblacions que el creuer visita.

A l'arribada d'un vaixell turístic (creuer) a un port, el passatge que baixa a terra ja té contractat els serveis turístics dels que gaudirà durant la seva estada (concerts, excursions, visites culturals, itineraris a llocs emblemàtics), i aquesta oferta és la que ha estat organitzada i gestionada per l'agent turístic/a de creuers. Treballa en contacte amb les empreses creueristes i les empreses proveïdores de serveis turístics i d'altres tipus que el passatge pot requerir a terra, posant en contacte l'oferta i la demanda.
La seva feina requereix una gran capacitat de negociació i reacció, ja que ha de planificar serveis i activitats que no es confirmaran fins al dia que es duguin a terme, fins i tot amb un any d'antelació.

Tasques

 • Negocia anualment amb les companyies de creuers turístics el nombre i tipus d'activitats que es realitzaran durant la següent temporada turística.
 • Defineix juntament amb l'empresa client les necessitats que cal cobrir. Especifica els ports on han d'atracar els creuers, les ciutats i poblacions que visitaran, el tipus de passatge i altres requeriments específics.
 • Elabora un pressupost on especifica totes les partides necessàries, així com els serveis opcionals i complementaris. Negocia amb la clientela el pressupost de cada servei.
 • Elabora el material promocional dels serveis que el passatge pot obtenir quan arriba a port: guies, transports, adquisició d'entrades, serveis de restauració i menús específics, etc.
 • Concreta les reserves fetes amb el Tour Manager, que és la persona dins del creuer responsable de la venda de les activitats fora del vaixell.
 • Concreta les reserves amb els equips professionals subcontractats.
 • És responsable de la gestió operativa del creuer i proporciona assistència personalitzada durant el període d'estada del creuer a cadascun dels ports on atraca.
 • Avalua el servei proporcionat per tal de comprovar el grau de satisfacció dels clients i de les clientes.
 • Fa les tasques necessàries per tancar el servei amb el Tour Manager en cadascuna de les poblacions que es visiten.
 • S'ocupa de la gestió econòmica del pressupost i realitza el balanç i l'informe de resultats econòmics i de gestió.
 • Avalua la rendibilitat de les visites per assessorar l'empresa de creuers en futures programacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE