Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a d'operacions i serveis portuaris treballa al port encarregant-se de la prestació de serveis portuaris i de l'autorització i control de les operacions dirigides als vaixells.
Per això, la funció principal d'aquest/a professional és la de coordinar i donar seguiment a les operacions portuàries i als serveis prestats als vaixells de mercaderies i de passatge (com ara les operacions d'estiba i desestiba - la col·locació de la càrrega a bord del vaixell o buidat del mateix - i de càrrega i descàrrega), i als altres usuaris/àries del port, i facilitar la resolució d'incidències en relació a les operacions.
Igualment, assumeix les tasques d¿inspecció i control del manteniment de les instal·lacions que presten serveis als vaixells.

Tasques

  • Realitza el seguiment de les operacions portuàries i dels serveis prestats als vaixells, com ara les operacions d'estiba i desestiba, càrrega i descàrrega, lliurament i recepció i la seva incidència en la planificació d'operacions, i col·labora en la coordinació d'aquestes activitats.
  • Gestiona el tràfic comercial seguint la programació establerta i col·labora en l'ordenació.
  • Gestiona els serveis de grues, ocupació de superfícies, subministrament d'aigua, electricitat, etc. vetllant pel seu correcte funcionament.
  • Duu a terme els informes dels serveis prestats als vaixells, ocupació de superfície, etc., i notifica les incidències i avaries per tal de corregir-les.
  • Facilita la resolució d'incidències relacionades amb l'intercanvi modal o la inspecció de les mercaderies (transport per carretera, ferrocarril, etc.)
  • Controla el trànsit nàutic i esportiu i els seus serveis associats.
  • Garanteix l'adequat manteniment de les instal·lacions i infraestructures relacionades amb les operacions.
  • Elabora informes, estudis, projectes i pressupostos relacionats amb l'activitat i gestiona la documentació administrativa derivada de la mateixa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE