Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a especialista en sistemes elèctrics i de comunicació nàutics

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El perfil professional de tècnic/a especialista en sistemes elèctrics nàutics està centrat en la realització d'operacions de manteniment, reparació i instal·lació de sistemes elèctrics i de comunicació en embarcacions esportives i d'esbarjo. Són responsabilitat seva els sistemes de de generació, acumulació i distribució d'energia elèctrica -incloent els d'alimentació, govern i enllumenat- així com els sistemes de navegació, instrumentació, comunicacions, socors i seguretat marítima. Per tant, com a tècnics i tècniques especialistes desenvolupen projectes de reparació i manteniment en la part d'instal·lacions i sistemes elèctrics de l'embarcació seguint les especificacions, normativa i procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerits.
Treballa principalment en petites empreses que realitzen el manteniment, la reparació i la reconversió d'embarcacions d'esbarjo i iots, especialitzant-se en el manteniment, muntatge i reparació de les instal·lacions elèctriques-electròniques de les embarcacions.

Tasques

  • Realitza el manteniment i reparació d'instal·lacions elèctriques-electròniques, així com d'equips de radiocomunicacions d'embarcacions esportives i d'esbarjo. També efectua tasques de taller de sistemes elèctrics-electrònics, equips de generació, acumulació i consum d'energia elèctrica del vaixell.
  • S'encarrega del manteniment i reparació de motors i transformadors d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
  • Instal·la equips i sistemes de comunicacions. Supervisa, verifica i realitza el control d'equips i instal·lacions electrotècniques d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
  • Realitza la instal·lació, manteniment i reparació de sistemes electrònics (de navegació, instrumentació i posicionament, confortabilitat i oci, comunicació, auxili i seguretat marítima).
  • Realitza el manteniment i reparació en instal·lacions domòtiques i automàtiques.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE