Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de dirigir i supervisar totes les operacions d'un vaixell, tant en aigües jurisdiccionals com territorials, és a dir, aquelles que estan sota el control directe d'un Estat (la majoria de països accepta els drets de mar territorial fins a tres milles nàutiques de la costa), com en alta mar.
És la màxima autoritat responsable a bord del vaixell i ostenta la representació de l'armador o l'armadora, que és el/la propietari/ària de l'empresa del vaixell.

Atès l'excel·lent coneixement que ha de tenir de l'operativa d'un vaixell, de totes les qüestions relacionades amb la gestió del tràfic de mercaderies i el transport de persones i en funció de la seva experiència, pot optar no només a desenvolupar la seva professió en una embarcació. Hi ha tot un conjunt de treballs professionals a terra que són imprescindibles per complementar la tasca professional del/ de la capità/ana de vaixell: empreses navilieres, realització de tasques d'inspecció i classificació, treball en terminals portuàries, en l'àmbit de les asseguradores i empreses del peritatge marítim, en empreses consignatàries i transitàries, la gestió logística de mercaderies, treball en l'administració pública de la gestió marítima (Delegacions del Ministeri de Foment, Capitanies Marítimes, Inspecció Marítima, etc.), així com la recerca i la docència.

Tasques

  • Exerceix el comandament i la direcció del vaixell en tots els seus aspectes, així com les altres funcions públiques i privades que li atribueix la normativa vigent.
  • Organitza els equips de treball del vaixell i supervisa les funcions dels/de les oficials i de la tripulació.
  • Planifica els viatges i les rutes, determina el curs del vaixell i les maniobres per evitar perills i revisa la posició del vaixell, atès que són els màxims responsables de totes les maniobres i per això sempre es troben a coberta quan cal fer-ne alguna (atracar, desatracar, etc.).
  • Es comunica amb altres vaixells, de manera directa o a través de la tripulació.
  • Supervisa els procediments de seguretat a bord, del manteniment general del vaixell i de les operacions de càrrega i descàrrega.
  • Porta els diaris i registres de navegació, llibres on fa constar els fets rellevants que es donen durant la navegació, com ara les avaries, desperfectes, correccions i mesures disciplinàries, delictes comesos o descoberts a bord, entre altres.
  • Assumeix la presa de decisió sota pressió.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE