Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap d'àrea; cap de zona; gestor/a de punts de venda

Descripció

El/la coordinador/a de botigues s'encarrega de dirigir i coordinar l'activitat d'un conjunt de botigues, integrades o franquiciades, dins d'una àrea geogràfica assignada, i amb la finalitat d'adaptar el funcionament de cada punt de venda d'acord amb la política comercial marcada per la direcció de la companyia.

El seu objectiu és augmentar les vendes i incrementar la rendibilitat de cada establiment sota la seva responsabilitat, assistint i aconsellant als responsables dels establiments en la gestió i organització de les seves botigues (en qüestió d'estocs, compres, comptabilitat, etc.) i dels seus equips (selecció, formació, tècniques de management, etc.). També ha de garantir la cohesió de la xarxa de distribució en la seva zona i vigilar que siguin respectades tant la imatge de l'empresa com les normes de presentació visuals i de merchandising.

Aquest perfil professional està directament lligat a la gestió d'equips de treball a nivell comercial, generalment en dependència de la gerència, direcció comercial o direcció de retail.

Tasques

El perfil de coordinador/a de botigues té associades les següents tasques principals:
 • Gestiona i supervisa diversos punts de venda (d'àmbit local, estatal o internacional segons la necessitat de la companyia), especialment pel que fa a la gestió d'equips a nivell comercial. Detecta necessitats concretes de millora i n'informa al superior.
 • Forma l'equip de vendes de cada botiga per tal d'aconseguir els objectius comercials fixats per la Direcció General per a la seva zona d'influència.
 • Realitza el seguiment dels pressupostos de venda de les botigues. Detecta possibles desviacions i analitza els seus motius.
 • Transmet l'esperit, la política i la cultura de l'empresa al personal de cada establiment o punt de venda.
 • Supervisa i controla els estocs de les botigues i realitza el seguiment de les entrades i sortides dels articles al punt de venda.
 • Supervisa i controla la distribució d'horaris del personal de cada establiment, d'acord amb el o la responsable de botiga.
 • Detecta anomalies als establiments i n'informa a la persona responsable dins l'estructura de l'empresa.
 • Elabora informes de seguiment de vendes dels punts de venda i de cada membre de l'equip de vendes.
 • Realitza estadístiques de vendes per a cada establiment.
 • Supervisa i tracta d'optimitzar, si s'escau, la comunicació externa i interna, tant pel que fa als diversos punts de venda com pel que fa a l'estructura interna de cadascun.
 • Selecciona directament o participa en el procés de selecció del nou personal de cada establiment.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE