Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Organitzador/a de casaments

Descripció

És el/la professional que assessora i ajuda la clientela en l'organització de casaments, ja siguin bodes civils o religioses, incloses les diferents religions existents. Això inclou des de l'assessorament de la imatge externa dels nuvis i familiars, fins l'organització i el seguiment de la pròpia cerimònia i de tots els elements implicats. Sempre garantint la transmissió dels missatges i valors personals que el client desitja fer arribar.

Tasques

Treball relacionat amb l'organització de l'acte:
 • Defineix amb la persona client el pressupost destinat a l'esdeveniment, sobre el qual s'hauran d'ajustar totes les propostes.
 • Dóna a conèixer a la persona els diferents rituals de casament existents, per tal de determinar quin d'ells s'adapta a les seves necessitats o preferències: casaments tradicionals, temàtics, etc.
 • Ajuda i assessora en la determinació i tria dels elements implicats en el ritual a desenvolupar, així com la millor forma d'obtenir-los. Defineix així un planning consensuat de l'esdeveniment.
 • Estableix tota l'organització del ritual en base a la seva ubicació i temporització.
 • Elabora una planificació acurada de tots els elements necessaris i del timing de preparació de cadascun d'ells.
 • Selecciona i organitza els equips de treball complementaris que són necessaris: llista de noces, decoració, transport, impremta, floristeria, fotografia i vídeo, música i animació, etc. tenint en compte el pre-ritual i el ritual pròpiament dit.
 • En ocasions coordina la confirmació de les persones convidades i el seu allotjament, assistència, mobilitat, etc.
 • Controla el desenvolupament de l'acte, intentant respectar al màxim tot allò acordat amb la persona client. Garanteix els temps, el protocol, atén imprevistos, necessitats d'última hora, peticions del convidats, etc.
 • Després de l'esdeveniment, fa un seguiment post-ritual dels diferents elements implicats. Incloent, si cal, els mitjans més adients per la divulgació de l'acte o els agraïments.
 • Audita els resultats aconseguits a nivell de qualitat i transmissió de valors i missatges tant a nivell individual com de l'acte.
Treball amb la persona client individual:
 • L'ajuda a identificar les seves necessitats, segons els missatges que vulgui transmetre, i concreta les millors solucions adaptades al ritual de casament i a les seves característiques personals.
 • En concordança amb el procés definit, li planteja una sèrie de propostes a nivell d'estilisme, maquillatge i perruqueria, així com possibles col·laboradors tècnics amb qui portar-los a terme.
 • També li planteja propostes de tractaments estètics o complementaris en cas de ser necessaris, així com possibles col·laboradors tècnics amb qui portar-los a terme.
 • L'assessora en temes referents al seu comportament, especialment donant pautes de protocol, compostura, etc.
 • Controla el pressupost destinat, ajustant els serveis a les possibilitats de la persona client.
 • Pot fer un treball d'assessoria a qualsevol component de la parella, tant home com dona.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE