Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Organitzador/a d'esdeveniments

Descripció

És el/la professional que planifica, organitza i coordina, per a una persona o institució client les tasques i la logística necessàries per a un esdeveniment. S'encarrega d'organitzar, executar, comercialitzar i realitzar el seguiment dels esdeveniments dels que és responsable, amb l'objectiu que en el moment que es duguin a terme tots els departaments implicats estiguin ben coordinats i es satisfacin les expectatives de la clientela.

Aquest/a professional pot participar en l'organització d'esdeveniments massius, com poden ser congressos o convencions, que solen tenir una preparació que duri més d¿un any i hi assisteixin centenars o milers de persones i acompanyants, però també esdeveniments de mitjà o petit abast, com poden ser viatges, desplaçaments o esdeveniments com jornades i cursos.

Tasques

Defineix juntament amb la clientela les necessitats que cal cobrir:
 • Considera les característiques de la seu i el nombre d'assistents i de ponents i estudia possibles requeriments específics, com serveis de traducció, documentació, les infraestructures necessàries, etc.
 • Valora, conjuntament amb l'empresa client, les diferents opcions d'espais físics on realitzar l'esdeveniment.
 • Preveu les necessitats de reserva, allotjament i restauració. Confirma els serveis i en fa un seguiment posterior.
 • Fidelitza la clientela amb un servei ajustat a les seves demandes i necessitats.

Gestiona els recursos necessaris per la realització de l'esdeveniment:
 • Elabora un pressupost detallat de totes les partides pressupostàries que comporta la celebració del congrés o convenció i dels serveis opcionals i complementaris.
 • Negocia el pressupost amb clientela i proveïdors
 • Realitza el seguiment del pressupost.
 • Supervisa els contractes de serveis

Vetlla per la correcta realització de l'esdeveniment:
 • Assegurar el correcte ús del planning de sales, mantenint-lo actualitzat i en bones condicions permanentment.
 • Comunica a tots els departaments implicats amb prou antelació totes les ordres de servei, per tal que es puguin satisfer les expectatives de la clientela de forma adient.
 • Dirigeix i supervisa els equips de professionals subcontractats, com poden ser traductors/es i intèrprets, equips de llum i so, servei d'àpats, etc.
 • Proporciona assistència personalitzada durant l'esdeveniment.
 • És responsable de la logística que suposa la clausura de l'esdeveniment, així com de fer l'informe de resultats econòmics i de gestió.
 • Avalua els resultats i la correcta gestió del congrés o convenció.
 • Procura assolir els estàndards mediambientals i de qualitat establerts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE