Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a en enginyeria logística dirigeix el desenvolupament dels sistemes logístics i la integració de tota la cadena logística, des del disseny, al càlcul i l'organització. Per tant, defineix l'aplicació de nous processos logístics (cadena de subministrament a fàbrica i a les línies de producció, embalatges, mòduls de lliurament, sistemes de transport, etc.), la tecnologia i les infraestructures necessàries per aconseguir un flux òptim de materials i d'informació al llarg de tota la cadena de subministrament. És a dir, des que els materials arriben a la planta de producció fins que, transformats, es distribueixen a la clientela final.

Bona part de la feina d'aquest/a professional es basa en la interrelació, ja que ha de recopilar informació dels diferents departaments de l'empresa i, fins i tot, dels proveïdors, per poder fer comprovacions, determinar com millorar l'operativa existent i aprofitar-ne millor els recursos. També, s'encarrega del seguiment del projecte (terminis, recursos emprats, costos, etc.) i d'informar a la direcció de Logística (de la qual depèn) o a la direcció de l'empresa, sobre l'evolució d'aquest.

De vegades, dirigeix un equip de professionals per portar a terme projectes de reenginyeria logística.

Tasques

Dissenya i optimitza el procés logístic
 • Cerca l'optimització global de tot el procés logístic: des de proveïdors/es, passant per la producció, gestió d'estocs i distribució, fins a la clientela
 • Gestiona i planifica l'automatització processos logístics assegurant els criteris de quantitat, qualitat i costos establerts per la companyia.
 • Dissenya mètodes, sistemes i procediments per ajustar la producció a la demanda amb l'objectiu de disminuir costos.
 • Calcula les necessitats de superfície logística, els elements de manutenció necessaris a la planta o al magatzem i les necessitats de personal de la cadena logística.
 • Dirigeix el disseny de l'estructura de les instal·lacions logístiques per optimitzar l'espai, la productivitat i la seguretat.
 • Determina el sistema de missatges EDI (sistema d'intercanvi electrònic de dades) que s'ha d'utilitzar i introdueix la informació adient per a l'elaboració de ràtios o indicadors.

Controla la producció i la distribució
 • Supervisa la correcta utilització de la maquinària i les instal·lacions de la planta, sistemes de manutenció i subministraments i aconsella procediments per tal d'evitar incidències.
 • Optimitza la flexibilitat del sistema de producció balancejant l'estoc, és a dir, ajustant de forma constant els estocs a les necessitats de la producció per eliminar estocs innecessaris.
 • Examina i soluciona els problemes tècnics relacionats amb la cadena de subministrament.
 • Prepara els sistemes i procediments per a la distribució d'acord amb els plans logístics de vendes i flux de comandes.

Aplica procediments tècnics i de qualitat
 • Duu a terme estudis tècnics per comprovar si els subministraments dels/de les proveïdors/es s'adeqüen a les especificacions donades per l'empresa, i estableix nous procediments -incloent-hi el tipus d'embalatge i de transport-, d'acord amb els plans de previsió de la Llista de Materials (BOM - Bill Of Materials), per satisfer els programes de producció.
 • Estudia procediments de subministrament i de distribució, i procura assolir els objectius de metodologia JIT (Just In Time), és a dir, produir amb el mínim d'estocs possible.
 • Aplica els procediments de Gestió de la Qualitat Total (TQM - Total Quality Management) en els sistemes logístics.
 • Analitza el control estadístic de la qualitat del procés de producció i de les operacions.

Avalua i proposa processos de renovació i millora
 • Avalua l'eficàcia del sistema logístic i dels processos de transport de l'empresa, i hi introdueix solucions de millora.
 • Fa estudis de millora i optimització de recursos i processos amb relació a fluxos interns de materials, determinant els recursos necessaris i elaborant el pressupost que implicaria un canvi en el procés logístic.
 • Gestiona les adquisicions de sistemes logístics, renova i manté els equips de manutenció.
 • Dirigeix la investigació i l'aplicació de noves tecnologies i nous sistemes d'informació aplicats a la logística, aconsellant sobre les TI que s'han d'emprar.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE