Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de magatzem

Descripció

El cap de magatzem té sota la seva responsabilitat la gestió del magatzem i l'optimització de l'espai. Aquest professional s'encarrega del correcte funcionament dels moviments de recepció, ubicació, preparació de comandes i càrrega, i en ocasions del seu transport, ja sigui intern (vers les línies de producció) o extern (vers els clients).

Poden haver-hi quatre tipus de magatzem, de producció, de productes acabats, de recanvis i de productes auxiliars per a la producció. A vegades es tracta d'una activitat de tipus gerencial, quan el magatzem és un centre de negoci. Aquest professional haurà de saber dirigir i coordinar equips professionals, així com entendre les noves tecnologies per aplicar-les a les operacions d'emmagatzematge, transport i distribució.

Tasques

  • Dirigeix les operacions segons els procediments de manipulació d'entrada i de sortida dels materials.
  • Determina els procediments de manipulació d'entrada i de sortida dels materials.
Assegura el seguiment dels procediments i mètodes de preparació de comandes i de càrrega i descàrrega de vehicles, així com les condicions de circulació d'aquests vehicles dins del magatzem en funció de criteris de seguretat i rendibilitat.

Verifica el compliment de les ordres de comandes d'acord amb els procediments establerts, en termes de temps, qualitat i seguretat.

Verifica que es compleixin els plans i les condicions de manteniment del magatzem d'acord amb les mesures de seguretat i de salut laboral.

Controla la recepció de mercaderies externes que s'han d'emmagatzemar seguint el manual de qualitat. Si els subministraments no compleixen els criteris de qualitat, es rebutgen o s'accepten amb condicions.
  • Determina els recursos que s'han d'emprar.
Organitza el funcionament del magatzem, distribueix les tasques del personal assignat segons les seves responsabilitats i el seu volum de treball, coordina les entrades, l'emmagatzematge i les expedicions.
  • Controla el compliment dels procediments de control d'inventari.
  • Determina els procediments de control d'inventari.
Controla les condicions de l'emmagatzematge i els nivells d'estoc.

Determina quina és la ubicació més idònia de la mercaderia considerant que sigui fàcil la seva identificació i el seu embalatge i tenint en compte les seves característiques (p. ex., un producte perible rebrà un control i tractament diferent del d'una mercaderia duradora).

Fa el control físic periòdic de l'inventari, en porta el registre i controla els indicadors establerts.

Controla els índexs de rotació de la mercaderia i la seva obsolescència.

Deixa constància dels moviments de mercaderies que tenen lloc al magatzem (entrades, sortides i devolucions) en suport informàtic.
  • Porta la gestió global de magatzem, controlant en el seu cas, i paràmetres de gestió i els seus registres corresponents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE