Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de magatzem

Descripció

El cap de magatzem té sota la seva responsabilitat la gestió del magatzem i l'optimització de l'espai. Aquest professional s'encarrega del correcte funcionament dels moviments de recepció, ubicació, preparació de comandes i càrrega, i en ocasions del seu transport, ja sigui intern (vers les línies de producció) o extern (vers els clients).

Poden haver-hi quatre tipus de magatzem, de producció, de productes acabats, de recanvis i de productes auxiliars per a la producció. A vegades es tracta d'una activitat de tipus gerencial, quan el magatzem és un centre de negoci. Aquest professional haurà de saber dirigir i coordinar equips professionals, així com entendre les noves tecnologies per aplicar-les a les operacions d'emmagatzematge, transport i distribució.

Tasques

  • Dirigeix les operacions segons els procediments de manipulació d'entrada i de sortida dels materials.
  • Determina els procediments de manipulació d'entrada i de sortida dels materials.
Assegura el seguiment dels procediments i mètodes de preparació de comandes i de càrrega i descàrrega de vehicles, així com les condicions de circulació d'aquests vehicles dins del magatzem en funció de criteris de seguretat i rendibilitat.

Verifica el compliment de les ordres de comandes d'acord amb els procediments establerts, en termes de temps, qualitat i seguretat.

Verifica que es compleixin els plans i les condicions de manteniment del magatzem d'acord amb les mesures de seguretat i de salut laboral.

Controla la recepció de mercaderies externes que s'han d'emmagatzemar seguint el manual de qualitat. Si els subministraments no compleixen els criteris de qualitat, es rebutgen o s'accepten amb condicions.
  • Determina els recursos que s'han d'emprar.
Organitza el funcionament del magatzem, distribueix les tasques del personal assignat segons les seves responsabilitats i el seu volum de treball, coordina les entrades, l'emmagatzematge i les expedicions.
  • Controla el compliment dels procediments de control d'inventari.
  • Determina els procediments de control d'inventari.
Controla les condicions de l'emmagatzematge i els nivells d'estoc.

Determina quina és la ubicació més idònia de la mercaderia considerant que sigui fàcil la seva identificació i el seu embalatge i tenint en compte les seves característiques (p. ex., un producte perible rebrà un control i tractament diferent del d'una mercaderia duradora).

Fa el control físic periòdic de l'inventari, en porta el registre i controla els indicadors establerts.

Controla els índexs de rotació de la mercaderia i la seva obsolescència.

Deixa constància dels moviments de mercaderies que tenen lloc al magatzem (entrades, sortides i devolucions) en suport informàtic.
  • Porta la gestió global de magatzem, controlant en el seu cas, i paràmetres de gestió i els seus registres corresponents.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE