Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional responsable de la implementació de sistemes de senyalització i telecontrol en xarxes ferroviàries, que són els sistemes que controlen la semaforització de les vies i els trens, i els sistemes de control i conducció automàtica. La seva funció la duu a terme en diferents emplaçaments: en el material mòbil (trens), en les vies del tren i en els centres de control.

Tasques

Les tasques principals de l'enginyer/a en senyalització ferroviària es concreten en les següents:
  • Coordinar i dirigir projectes de noves instal·lacions de senyalització i telecontrol, i optimitzar-ne les existents.
  • Gestionar equips de persones que executaran els projectes sota la seva responsabilitat.
  • Programar sistemes de control mitjançant softwares específics de senyalització i telecontrol.
  • Dissenyar mapes vials que incloguin els sistemes de senyalització utilitzant programes informàtics de disseny com l'AutoCad.
  • Realitzar el seguiment del manteniment dels sistemes de senyalització que es basen en equips embarcats en el material mòbil, és a dir, instal·lats als trens.
  • Dur a terme la supervisió del manteniment dels equips i els sistemes de senyalització instal·lats a les vies.
  • Coordinar i supervisar les tasques de l'equip de treball situat als centres informàtics que controlen els trams, i als llocs de control centrals.
  • Generar documentació relacionada amb les incidències associades a la senyalització i el telecontrol, i realitzar propostes de millora.
  • Elaborar estudis i realitzar anàlisis d'informació que serveixin per incrementar la qualitat dels sistemes de senyalització i de telecontrol.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE