Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El dipòsit duaner pot ser qualsevol lloc, nau, magatzem o altre emplaçament reconegut per les autoritats duaneres i sotmès al seu control, on un operador privat pot emmagatzemar mercaderies per temps il·limitat, fins que vulgui donar-los una destinació definitiva dintre o fora del territori duaner comunitari. El principal avantatge d'un dipòsit duaner és que les mercaderies emmagatzemades estan exemptes del pagament d'impostos com l'IVA o els impostos especials, així com dels drets aranzelaris o altres mesures de política comercial.

El gestor/a de dipòsit duaner és la persona de perfil tècnic responsable de la gestió d'aquests dipòsits. Dins del seu àmbit de responsabilitat i sota la supervisió, habitualment, de la direcció logística, s'encarrega de l'administració, el registre i el control de tota la documentació administrativa de les mercaderies en règim de trànsit duaner, vetllant pel compliment dels protocols, la identificació i ubicació de les mercaderies en el dipòsit duaner, controlant les entrades i sortides de les mercaderies, així com tractant i expedint tota la documentació associada.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Declara l'alta al dipòsit duaner dels productes no despatxats i, si és necessari, demana les autoritzacions prèvies pertinents.
 • Porta el registre de moviments de mercaderies dins el dipòsit duaner.
 • Controla permanentment l'estat dels productes situats al dipòsit duaner, donat que té la responsabilitat de poder localitzar-los de forma immediata en cas d'inspecció.
 • Documenta les sortides, de forma que segons el país de destinació es puguin aplicar les pertinents regulacions.
 • Manté al dia la documentació de totes les transaccions (entrades i sortides de mercaderies) efectuades al dipòsit.
 • Ha d'atendre les demandes dels inspectors/es de l'Administració, tan aviat com sigui requerit.
 • Fa el càlcul de la previsió de costos econòmics derivats del trànsit de les mercaderies.
 • Verifica que l'empresa faci els pagaments d'aranzels al seu degut moment i amb l'import adequat.
 • Vigila el correcte funcionament del sistemes informàtics de suport logístic, els quals s'utilitzen per a la gestió del dipòsit duaner.
 • Detecta i informa a la direcció de l'empresa de les possibles anomalies que existeixen abans no siguin observades en les inspeccions oficials.
 • Està a càrrec del manteniment dels quadres de control per informar a la direcció de les ràtios de gestió del dipòsit.
 • Elabora i presenta els pertinents informes periòdics de moviments de mercaderies dins el dipòsit duaner a l'Administració de Duanes.
 • Aplica els canvis o actualitzacions oportunes d'acord amb la normativa legal específica que afecta al dipòsit duaner.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE