Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el transport marítim de mercaderies, cada vegada més rellevant en el context d'un món globalitzat amb elevats volums d'intercanvi comercial a nivell internacional, apareix la figura clau de les empreses consignatàries de vaixells. Les empreses consignatàries de vaixells són intermediàries independents que actuen en nom i per compte del propietari o propietària d'un vaixell, ja sigui navilier (explotant vaixells propis o aliens) o armador (amb vaixells propis), executant en el port les gestions de les mercaderies. Siguin de lliurament i càrrega o de recepció i descàrrega, s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia.
El o la técnica de mercaderies en contenidors presta els seus serveis en les empreses consignatàries de transport marítim de mercaderies i és responsable d'organitzar i gestionar el moviment de contenidors al port, optimitzant espais i temps d'utilització.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Verifica que quadri l'estoc de contenidors al port o magatzem i organitza els que ha d'utilitzar, els que ha de retornar i els que ha d'enviar a altres ports en funció de les necessitats o demandes del seus clients o de les instruccions dels operadors/ores o armadors/ores. Estableix contacte amb els propietaris o propietàries dels contenidors respecte a la ubicació o enviament de contenidors a d'altres ports, en funció de les seves necessitats.
  • Fa les demandes als clients o armadors dels contenidors que necessita d'altres ports o bé posa a disposició els sobrants per a ser enviats a altres ports on siguin necessaris.
  • Assigna un "codi d'estatus" (utilitzat per classificar els contenidors segons estiguin plens o buits i si entren, romanen o surten de la terminal portuària) a cada contenidor sota la seva responsabilitat, per a efectuar la gestió.
  • Realitza diàriament un llistat de contenidors que han entrat o sortit de la terminal portuària. Tramet un informe dels contenidors als seus propietaris, que solen ser les companyies navilieres.
  • Coordina i tramet les instruccions als estibadors portuaris per als moviments a realitzar amb els contenidors.
  • Verifica les condicions físiques dels contenidors i gestiona les reparacions necessàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE