Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a de projectes de cooperació internacional és el professional que dissenya i gestiona els projectes de cooperació al desenvolupament, garantint-ne una adequada execució tècnica i pressupostària, d'acord amb les bases i normativa aplicable de justificació de subvencions.


En el desenvolupament de la seva activitat es relaciona i sol ser el nexe entre un gran nombre de professionals, entitats i institucions molt diverses, tant del país on es dur a terme el projecte de cooperació (com per exemple amb la contrapart), com del país de l'organització que representa i per la qual treballa (com ara l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en el cas de Catalunya, o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el cas d'Espanya). Aquestes relacions les estableix sota la coordinació del seu cap.


Els sectors d'intervenció dels projectes de cooperació internacional són, habitualment, els següents: educació, salut, sanejament, seguretat alimentària, lluita contra la pobresa i promoció econòmica, sensibilització i educació per al desenvolupament, migració, gènere, medi ambient, drets humans i diversitat cultural.

Tasques

Les tasques d'un/a tècnic/a de cooperació internacional són les següents:


Disseny dels projectes:

Identificació de projectes de cooperació i cerca de convocatòries de subvencions per finançar-los a través, per exemple, d'instruments com EuropeAid, que canalitza l'ajut al desenvolupament de la Unió Europea.


Participació en l'elaboració de la sol·licitud tècnica i pressupostària del projecte, que inclou la memòria tècnica i econòmica, i els formularis de sol·licitud.

Assegurar que la documentació s'adequa a les bases de la convocatòria.


Gestió dels projectes:

Supervisió del desenvolupament dels projectes per assegurar que s¿executen d¿acord amb la sol·licitud inicial (terminis establerts, objectius fixats i amb els recursos previstos).

Gestió de la participació del voluntariat en els projectes (per exemple, incorporant a cada activitat les persones voluntàries, que per la seva formació i/o experiència, són més adients).

Actualització de les bases de dades dels projectes.

Participació en les activitats formatives del personal en el terreny, per explicar els elements tècnics del projecte (context, objectius, resultats esperats, marc pressupostari i financer, etc.).


Coordinació i comunicació dels projectes:


Coordinació entre les diverses àrees/departaments de l'organització (com per exemple, la de logística o l'econòmica) i el personal que executa el projecte sobre el terreny.


Comunicació amb els diferents agents externs a l¿organització, implicats en el projecte: contraparts (organismes, entitats o institucions del país on es duu a terme la cooperació), delegacions, entitats finançadores i altres stakeholders.

Participació en reunions de coordinació i intercanvi d¿informació amb les altres àrees de l'organització (logística, financera, etc.), administracions públiques, xarxes internacionals de cooperació o empreses privades, sota la coordinació del seu cap. Per exemple, manté contacte amb tècnics i responsables de l'oficina o agència de cooperació nacional (en el cas d'Espanya, l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, i en el cas de Catalunya, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament).


Seguiment i justificació dels projectes:

Elaboració d'informes tècnics i econòmics per justificar l¿estat i els resultats del projecte (informes de seguiment i execució, esmenes, informes de resultats, etc.).


Avaluació dels projectes:

Planificació, organització i coordinació dels processos d¿avaluació dels projectes i/o convenis assignats, proporcionant informació i dades als professionals i organismes que duen a terme l'avaluació.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE