Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Informador/a i orientador/a dels estudiants.

Descripció

L'orientador professional exerceix tasques basades en la relació personal amb els joves estudiants, dirigides a la prevenció del fracàs escolar i a un millor desenvolupament del procés educatiu -especialment en el cas de persones amb discapacitats i que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge-, a fi i efecte que els centres socioeducatius donin respostes adequades a les necessitats formatives dels seus participants, amb independència de les seves característiques individuals. L'informador i orientador dels estudiants intervé en les fases de disseny de l'itinerari formatiu dels estudiants, i tant ho pot fer des de dintre com des de fora del centre docent.

Tasques

 • Recopil·la informació referent a l'oferta formativa en el territori on està emmarcat.
  Identifica, inventaria i utilitza els recursos de l'entorn en matèria de formació, ja sigui reglada o no reglada.
  Identifica, inventaria i utilitza els recursos de l'entorn en matèria d'ocupació i programes d'alternança formació-treball.
 • Orienta i assessora els estudiants en la construcció del seu itinerari educatiu, d'acord amb la identificació dels seus interessos.
  Diagnostica, mitjançant eines i procediments de diagnòstic formatiu i ocupacional, les necessitats educatives dels estudiants, d'acord als seus objectius curriculars.
  Identifica els camps d'interès professional dels estudiants, mitjançant eines de diagnòstic.
  Elabora informes d'orientació personalitzats i ajuda a la construcció dels itineraris educatius i formatius, tot fixant objectius i recursos.
 • Informa els estudiants sobre el sistema educatiu vigent i les possibilitats de cadascun dels subsistemes que el componen.
  Identifica i informa sobre les sortides professionals de cadascun dels itineraris formatius.
  Identifica i informa sobre el sistemes d'ajuts econòmics als estudiants.
  Identifica i informa sobre les institucions implicades, els calendaris del sistema educatiu, els requisits i els procediments burocràtics i administratius que comporta cada nivell del sistema educatiu vigent, així com sobre l'obtenció de cada nivell de reconeixement de titulacions.
 • Informa i assessora sobre les possibilitats dels processos educatius a l'estranger.
 • Fa un seguiment posterior dels resultats i de l'impacte de les sessions d'orientació, assessorament i consell.
  Recondueix, en cas necessari, els projectes educatius i de formació dels seus estudiants.
  Fa el seguiment del procés de transició escola-treball dels alumnes.
  Adreça els estudiants cap a d'altres professionals o serveis, que poden continuar la tasca d'assessorament des de l'àmbit de l'orientació i la inserció sociolaboral.
 • Informa i orienta psicopedagògicament les persones amb dificultats per a l'aprenentatge, i els professionals que es relacionen amb elles.
  Diagnostica, analitza i valora les necessitats especials d'aprenentatge d'individus que precisen d'atenció especial.
  Dissenya i adapta programes d'orientació educativa, per tal d'afavorir el procés d'ensenyament/aprenentatge.
  Informa i assessora el personal docent sobre l'adequació del projecte curricular a les necessitats d'aquests col·lectius.
  Assessora el personal docent sobre l'elaboració o adaptació de materials i recursos didàctics, especialment dissenyats per a individus amb dificultats cap a l'aprenentatge.
  Identifica i inventaria els recursos educatius i formatius del seu entorn, adreçats a col·lectius amb especials dificultats d'aprenentatge.
  Deriva els col·lectius amb especials dificultats d'aprenentatge a d'altres programes o sistemes d'educació més escaients, ateses les necessitats dels individus.
 • Estableix contactes entre els centres de formació, les administracions i les empreses per tal de facilitar recursos als seus estudiants.
  Estableix vincles de col·laboració amb els agents i les institucions que fan de mitjancers dins el territori en el camp de l'ensenyament, la formació i l'ocupació.
  Es coordina amb aquests agents o institucions per tal d'aconseguir conjuntament més recursos que permetin optimitzar els seus serveis.
  Es coordina amb aquests agents o institucions per tal de promoure accions que fomentin l'adequació de l'oferta formativa i les necessitats dels usuaris de l'entorn on actua.
 • Participa en l'organització i la gestió de l'activitat del centre docent.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE