Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Animador/a Cultural; Animador/a Comunitari/ària; Animador/a de temps lliure.

Descripció

L'animador sociocultural programa, organitza, dinamitza i avalua projectes d'intervenció social i cultural dirigits al desenvolupament de l'autonomia personal i grupal de col·lectius. Per fer-ho, aplica tècniques de dinàmica de grups i utilitza recursos comunitaris, culturals i de lleure. A més, impulsa la comunicació i la col·laboració entre grups de ciutadans que s'organitzen per donar resposta als seus interessos i necessitats personals i socials.

Els àmbits d'intervenció són diversos: Animació cultural; Animació comunitària; Animació socioeducativa i del lleure; Animació turística; Animació infantil i juvenil; Animació de gent gran; Animació en l'àmbit rural.

Tasques

 • Analitza la població on es vol incidir per mirar de conèixer les seves condicions de vida, la seva demanda i les seves expectatives, amb una visió global de la societat en la qual treballa.
  Fa inventari dels recursos existents aprofitables per al projecte d'animació (institucions, associacions, persones expertes, mitjans de finançament, etc.).
  Estudia les necessitats socials i culturals de la comunitat.
  Analitza els antecedents de la situació actual.
  Identifica els problemes i els seus efectes.
  Identifica possibles solucions.
 • Dissenya projectes, n'estableix els objectius i programa les actuacions pertinents.
  Determina els objectius de manera concreta i distinta, i n'indica les prioritats tot especificant quins es concebeixen a curt, mig i llarg termini.
  Determina una estratègia d'acció.
  Defineix un programa concret d'actuació, indicant els recursos disponibles, la distribució de tasques entre l'equip, la temporització i els mecanismes de coordinació.
 • Realitza el quadre programat.
  Realitza tasques de sensibilització i de creació d'un clima adient per interessar en la promoció de les activitats.
  Capacita els animadors de base per a la realització de les activitats.
  Promou la participació de la gent, tenint sempre molt en compte els agents socials que ja estan actuant en el territori.
  Reuneix els recursos tècnics necessaris per a la realització de les activitats.
  Desenvolupa l'acció d'animació de forma col·lectiva, adaptada, sistemàtica, disciplinada i descobridora.
 • Analitza i valora les actuacions d'animació que s'han posat en pràctica a fi d'optimar les posteriors.
  Determina els indicadors adequats i les informacions clau per a l'avaluació.
  Recull la informació i valora els resultats obtinguts.
  Determina la necessitat d'una modificació o d'un canvi del projecte o l'activitat.
 • Participa en l'organització i gestió de l'estructura o organització en la qual s'emmarquen els serveis (servei públic, centre cultural, empresa, etc.).
  Selecciona la forma jurídica més adequada als recursos disponibles, als objectius previstos i a les característiques de l'empresa.
  Realitza les gestions necessàries per obtenir la documentació que exigeix la legislació vigent.
  Realitza, en temps i forma, els tràmits oportuns per a la iniciació de l'activitat.
  Defineix el programa general d'activitats.
  Organitza i gestiona els recursos humans, materials i econòmics.
  Gestiona i organitza la documentació generada pel desenvolupament de l'activitat.
  Controla i avalua el programa general d'activitats.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE