Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Educador social

Descripció

L'educador social du a terme una acció socioeducativa amb persones que es troben amb dificultats d'origen social, cultural o personal per a integrar-se a la vida comunitària. Actua en el camp de l'educació no formal i de la inserció social amb diferents col·lectius: infants, joves, adults, gent gran, discapacitats, immigrants, minories ètniques, etc; i en diferents sectors: lleure, salut, justicia, serveis socials, integració sociolaboral, etc.

Els àmbits preferents de treball de l'educador social son l'atenció a infants i l'adolescents en risc, l'educació en centres de justicia per a menors o presons, els programes d'educació en el lleure, la formació i la inserció laboral de persones adultes i l'animació de residencies per a gent gran. També poden responsabilitzar-se de la dinamització d'equipaments socials i culturals o de la implementació de programes socioeducatius amb col·lectius específics.

Tasques

 • Desenvolupa una tasca educativa amb persones en risc o amb dificultats socials.
  Diagnostica característiques i necessitats d'aprenentatge.
  Elabora, analitza i valora programes i plans formatius.
  Elabora o adapta materials i recursos didàctics.
  Optimitza estratègies d'aprenentatge i de comunicació interpersonal.
  Selecciona, adapta o elabora instruments per a la recollida d'informació.
  Recopila i enregistra informació sobre el procés i els resultats del procés d'educació i assistència. Analitza i valora processos d'intervenció-interacció.
  Fa un seguiment diferit dels resultats i l'impacte de les accions formatives.
 • Orienta i dóna suport a persones en situació de risc o amb dificultat social.
  Diagnostica característiques i necessitats d'orientació i consell.
  Analitza i valora programes i actuacions d'orientació.
  Dissenya i adapta programes d'orientació.
  Aplica programes d'orientació.
  Ajuda a la presa de decisions.
  Assessora, aconsella i acompanya grups i persones.
  Selecciona, adapta o elabora instruments per a la recollida d'informació.
  Analitza i valora processos d'intervenció-interacció.
  Integra actuacions i programes d'orientació en els processos formatius i d'animació.
  Fa un seguiment posterior dels resultats i l'impacte de les accions d'orientació.
  Deriva cap a altres professionals les situacions o casos que requereixin intervencions fora del seu abast, i en considera el seguiment.
 • Actua com a dinamitzador de l'activitat sociocultural.
  Diagnostica característiques i necessitats de dinamització i participació.
  Analitza i valora programes d'animació sociocultural.
  Planifica i programa actuacions de dinamització.
  Promou i canalitza la interrelació entre grups d'un territori o comunitat.
  Propicia relacions horitzontals.
  Estimula i fomenta l'autoorganització grupal.
  Estimula i promou que els grups i comunitats creïn i executin projectes de forma autònoma.
  Fa un seguiment posterior dels resultats i l'impacte de les accions de dinamització.
  Selecciona, adapta o elabora instruments per a la recollida d'informació.
  Promou la participació i la crítica social.
 • Organitza i gestiona l'activitat de l'entitat, o l'estructura en la qual s'emmarquen els serveis (servei públic, centre cultural, empresa,...).
  Identifica i utilitza els recursos de l'entorn.
  Contacta i es relaciona amb altres entitats o institucions.
  Explica els objectius institucionals que el centre vol promoure.
  Optimitza les estructures disponibles.
  Cerca nous recursos per acomodar les estructures als objectius.
  Participa en la promoció del sistema de relacions dins i fora del centre, orientat pels valors a promoure.
  Participa en la construcció d'un clima i una cultura institucional comuna.
  Contribueix al desenvolupament de l'estructura organitzativa.
  Avalua les unitats organitzatives en les quals participa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE