Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Agent comunitari de salut

Descripció

L'agent de salut comunitària és un professional, membre de la comunitat amb la qual treballa, integrat dins d'un equip de personal sanitari. Té com a objectiu esdevenir un pont entre els serveis d'atenció i informació sanitària i l'esmentada comunitat, amb la finalitat de millorar la circulació de la informació, les iniciatives i els recursos entre ambdues parts. Així mateix, s'encarrega de dinamitzar accions de promoció de la salut dutes a terme des de cadascuna d'elles, o de forma conjunta. A més, prova d'influir tant sobre l'individu com sobre la comunitat.

Tasques

Les funcions de l'agent comunitari de salut es desenvolupen en tres grans eixos: sociocultural, sanitari i comunitari.
 • Eix sociocultural.
  Desenvolupa tasques adreçades a resoldre les dificultats generades per les diferències culturals entre el pacient i el personal sanitari. Aquestes activitats han de tenir com a objectiu millorar l'enteniment entre el centre de salut i la comunitat.
  Tradueix, interpreta i desenvolupa la mediació cultural, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu; s'encarrega de la formació del personal sanitari en aspectes relatius a la immigració o a la pròpia cultura; analitza l'estructura i els processos interns del servei, així com dels programes i els materials de promoció de la salut, per tal de detectar aspectes que puguin suscitar dificultats per a la comunitat.
  Proposa solucions conjuntes amb l'equip i accions informatives sobre aspectes de caire social, laboral i legal-administratiu, així com sobre recursos que puguin oferir assistència en aquests temes.
 • Eix sanitari.
  Desenvolupa accions, tant a escala del grup com de l'individu, destinades a augmentar el nivell d'informació sanitària i a desenvolupar habilitats individuals i de grup per reduir la vulnerabilitat de l'individu i de la comunitat enfront dels problemes de salut.
  Ajuda a l'explicació dels resultats, el tractament o les prescripcions realitzades per l'equip mèdic per tal d'intentar millorar la resposta del pacient.
  Posa a disposició del pacient els recursos de suport amb què compten els serveis locals, així com la pròpia comunitat (associacions, recursos administratius, d'assistència social, etc.).
  Explica el procés diagnòstic i administratiu dels serveis de salut, a fi de reduir el possible efecte negatiu que les pràctiques mèdiques o els processos administratius poden provocar en el pacient per manca d'experiència prèvia.
  Promou i du a terme accions d'informació sanitària i de desenvolupament d'habilitats amb grups o individus, utilitzant tant els espais del servei de salut com els de la comunitat (associacions, cases, etc.).
  Difon dins la comunitat els recursos sociosanitaris disponibles, així com els seus modes de funcionament (obtenció de la targeta sanitària, etc.); detecta particularitats de cada comunitat en relació amb els aspectes de salut per tal de fomentar intervencions específiques, promoure noves accions i facilitar l'accés de les comunitats als recursos i a les mesures de prevenció.
 • Eix comunitari. Implica accions destinades a fomentar el teixit social de les comunitats per reduir els factors de context que augmenten la vulnerabilitat de les persones o les comunitats. En aquest sentit, les tasques a desenvolupar consistirien a augmentar els canals d'informació amb les comunitats a fi de facilitar el contacte entre els serveis i les persones (presentar programes, fer difusió, crear espais de trobada, etc.).
  Proporciona suport i dinamitza iniciatives comunitàries per potenciar el teixit social de les comunitats, i crear així xarxes d'acollida més estables i amb millors connexions amb els serveis de salut.
  Afavoreix el contacte entre les diferents xarxes que ofereixen suport a la població (serveis socials, sanitaris, educatius,...) per millorar la detecció i la derivació de possibles problemes de salut.
  Detecta, mobilitza i coordina recursos dels serveis públics i de les comunitats per donar resposta a les necessitats.
  Inclou la salut en les agendes de les organitzacions (oficials o no) de la comunitat, per fomentar accions de promoció de la salut dutes a terme des d'aquests col·lectius, i facilita la participació de les comunitats en el debat sobre les necessitats sanitàries, així com en el disseny de polítiques i estratègies adreçades a cobrir aquestes necessitats.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE