Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La mediació és la intervenció no forçada en un conflicte d'una tercera persona neutral per ajudar a les parts implicades a resoldre'l per si mateixes. Les característiques que la distingeixen d'altres procediments son la voluntarietat, la comunicació i l'esforç per comprendre's i arribar a acords justos.

El mediador condueix la negociació per a la resolució d'un conflicte, sigui de naturalesa familiar, laboral, comunitària, internacional, ètnica, interpersonal, etcètera, sempre que les parts en conflicte tinguin voluntat per arribar a una solució, com alternativa a canalitzar-lo a través de la via jurídica.

El mediador exerceix les funcions de conductor del procés de resolució, tot acompanyant-lo, pautant-lo i guiant-lo, per tal que siguin les parts en conflicte les que trobin per si mateixes les sortides a la problemàtica. Així mateix, afavoreix la comunicació entre les parts i les indueix a arribar a una solució consensuada. Concep el conflicte com una part inherent de la interrelació humana, i l'entén com a una divergència d'interessos on sempre es poden trobar elements positius, i on la solució sempre emanarà dels mateixos agents que el protagonitzen. El mediador és un controlador del procés, no del resultat, que sempre resta en mans de les parts implicades.

Els àmbits de treball de la mediació són: Mediació social; Mediació escolar; Mediació familiar; Mediació laboral; Mediació intercultural; Mediació consumidors-empresa; Mediació internacional.

Tasques

 • Analitza les característiques del conflicte i la seva mediabilitat.
  Diagnostica la mediabilitat d'un conflicte quan el conviden a dirigir el procés de mediació entre dues parts o més implicades, un cop aquestes han acceptat que volen ser mediades i han establert qui serà el mediador. S'entrevista per separat amb cadascuna de les parts per tal de: contrastar els principis, raonaments i postures de cadascuna d'elles; avaluar el principi de voluntarietat de participació en el procés de mediació; analitzar fins quin punt és gestionable la simetria de poder (material, emocional, etc.); assegurar-se que entre cap de les dues parts no hi ha agressions o processos legals oberts; pactar un cessament de les hostilitats mentre duri el procés de mediació.
  Concreta l'encàrrec de la mediació i delimita en quina mesura les parts volen arribar a una proposta de resolució específica.
  Emet el resultat del diagnòstic de la mediabilitat del conflicte i obre formalment el dossier del projecte.
 • Planifica i dissenya la mediació dels conflictes.
  Informa les parts sobre la naturalesa i les característiques del procés de mediació.
  Fa còpies de material necessari (informes, documentació, etc.) per interpretar tots els elements que intervenen en el conflicte.
  Elabora una primera proposta de pla de treball i estableix un calendari i uns compromisos d'acció, així com les sessions de mediació, que permetin garantir que s'arriba a la resolució del conflicte.
  S'entrevista amb les parts per tal d'informar-les sobre el que s'espera del procés de mediació, el que es farà i com es farà, el rol del mediador, el codi de valors pels quals es regirà la mediació, el calendari de treball i el seus honoraris.
 • Guia el procés de mediació segons el pla de treball i els objectius acordats entre les parts, per a la resolució del conflicte mitjançant tècniques de comunicació mediativa.
  Crea i prepara els espais i les condicions favorables per afavorir una actitud participativa i comunicativa entre els comediadors.
  Recorda les regles bàsiques de participació en les sessions de mediació.
  Sol·licita, si cal, opinions o informacions d'informants aliens a les parts (perits, tècnics especialistes, etc.) en funció de la naturalesa tècnica del conflicte.
  Durant les sessions de mediació, facilita la comunicació bilateral entre els comediadors, convida a la participació activa, canalitza el diàleg, tot aplicant tècniques de comunicació i dinàmica grupal, readreça i direcciona els continguts del diàleg, per tal de clarificar els elements de discussió, indueix les parts cap la comprensió de les diferents postures i raonaments, sintetitza i recapitula sobre els avenços en el procés, i formula preguntes obertes tot aplicant mètodes de maièutica socràtica.
  Tanca la sessió de mediació amb la recapitulació i síntesi dels aspectes claus i fixant les orientacions necessàries per continuar avançant en la resta de sessions.
 • Formalitza el tancament de la resolució del conflicte.
  Recull els acords i les vies de solució que han estat consensuades per les parts.
  Fixa els acords i els compromisos en un document per escrit, que reflecteixi les mesures i accions a adoptar a partir d'aquell moment.
 • Realitza un seguiment sobre els projectes tancats (a petició dels clients).
 • Actualitza els seus coneixements tècnics i està al corrent de les novetats (legislatives, jurídiques, etc.) relatives al tema de la mediació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE