Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en adopcions i acolliments

Descripció

El tècnic en adopcions i acolliments gestiona, coordina i porta a terme els processos necessaris per tal que les famílies sol·licitants puguin adoptar o acollir un infant, aplicant les normatives i la legislació nacionals i internacionals vigents a tal efecte (per als països que hagin ratificat el Conveni de l'Haia). El tècnic desenvolupa aquests processos des de la fase inicial d'informació i valoració de les famílies candidates, fins al seguiment postadoptiu, per als casos que ho exigeixin. A més, acompanya i assessora les famílies en el procés legal de l'adopció i l'acolliment, conjuntament amb altres professionals que també hi intervenen.

Tasques

 • Inicia les gestions per tal d'obrir formalment el procés d'adopció o acollida, nacional o internacional.
  Documenta i registra les sol·licituds d'adopció o acolliment emeses per les famílies candidates.
  Enregistra formalment els documents que acrediten la sol·licitud legal per obrir un procés d'adopció o acolliment, i obre els expedients oportuns.
  Informa, assessora i forma les famílies candidates sobre els tràmits i procediments legals als quals hauran de ser sotmesos des de l'inici del procés fins al final.
  Informa sobre els deures i les obligacions de les famílies adoptants, un cop s'hagi culminat el procés d'adopció i acollida.
  Adreça les famílies candidates cap a d'altres organismes o institucions aliens a la seva organització, però que poden suposar un ajut per afavorir el procés d'adopció o acollida.
 • Realitza les sessions d'informació i valoració necessàries per avaluar la idoneïtat de la família candidata, d'acord als requisits establerts.
  S'entrevista amb els membres de les famílies candidates, per tal de recollir la documentació acreditativa exigida per cobrir l'expedient d'idoneïtat.
  Orienta els membres de la família candidata cap als treballadors socials i els psicòlegs, que hauran de valorar la seva idoneïtat en funció dels següents elements: circumstàncies personals, circumstàncies familiars i socials, circumstàncies socioeconòmiques, aptitud educadora, i expectatives en relació amb el menor.
  Recull i registra, en un informe d'idoneïtat, els resultats de les valoracions, tant de la documentació acreditativa com dels informes dels experts.
  Emet la resolució administrativa respecte la idoneïtat dels sol·licitants.
  En el cas d'adopcions internacionals, tramita l'expedient a l'organisme competent del país d'origen de l'infant, o la seva representació diplomàtica.
 • Acompanya i tutoritza el procés d'acceptació de l'infant (o fase de preadopció o preacolliment), un cop els organismes competents proposen a la família un infant concret.
 • Registra la resolució judicial definitiva, conforme la fase d'acollida ha tingut els resultats esperats.
 • Es coordina amb altres professionals o institucions col·laboradores d'integració familiar.
 • Es coordina amb altres entitats coordinadores d'adopcions internacionals.
 • Està al corrent de la legislació nacional i internacional en matèria d'adopcions i acolliments, així com dels procediments burocràtics específics per a cada país.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE