Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en integració social

Descripció

L'integrador social s'ocupa de programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d'integració social, valorant la informació obtinguda sobre cada cas i determinant i aplicant les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l'autonomia personal i l'inserció ocupacional de l'individu.

Tasques

 • Programa, organitza i avalua les intervencions d'integració social.
  Obté informació dels casos assignats a partir dels informes rebuts, de la programació general establerta i d'altres fonts complementàries.
  Elabora el programa d'intervenció a partir de la informació obtinguda.
  Organitza i gestiona els recursos humans, materials i econòmics de la intervenció, i optimitza la seva assignació d'acord amb els objectius establerts.
  Estableix les normes i els procediments d'atenció als casos assignats a partir del pla d'atenció a l'usuari i del programa d'intervenció definit.
  Manté organitzada la documentació d'intervenció.
  Avalua programes d'intervenció, a fi de garantir l'adequació del programa a les necessitats d'integració social del cas assignat.
 • Organitza i supervisa les activitats d'atenció a unitats de convivència.
  Defineix els protocols d'atenció, segons la programació establerta, i ajusta els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes.
  Supervisa les tasques de manteniment de la llar, segons el programa establert.
  Organitza i supervisa les tasques de suport personal i emocional, d'acord amb les normes de seguretat i d'atenció a l'usuari establertes.
  Organitza l'espai de residència habitual de l'assistit i l'assignació d'ajudes tècniques. Instrueix i assessora la unitat de convivència sobre les responsabilitats i accions que han d'assumir.
  Realitza la gestió domèstica de la unitat de convivència segons el programa establert.
  Aplica les tècniques i els procediments d'avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques i el desenvolupament de les competències de la unitat de convivència assignada.
 • Entrena l'assistit en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social.
  Dirigeix i supervisa les activitats de prevenció de pèrdua de la mobilitat previstes, i aplica la programació i les normes de seguretat establertes.
  Dóna suport i estimula la comunicació dels usuaris, tot fent possible un nivell de comprensió adequat als missatges emesos i afavorint les relacions de l'assistit.
  Instrueix els usuaris sobre les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
  Aplica les tècniques i els procediments d'avaluació per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les habilitats d'autonomia del cas assignat.
 • Supervisa les activitats d'inserció ocupacional.
  Determina les línies d'actuació per comprovar la situació ocupacional de l'assistit, a partir dels indicadors i els mitjans establerts en el pla d'avaluació.
  Comprova sobre el terreny l'adequació de les activitats i dels mitjans d'inserció al cas assignat, en col·laboració amb els responsables de l'entitat d'inserció.
  Instrueix i assessora l'assistit, o els seus tutors o familiars, sobre les responsabilitats i les accions a desenvolupar en el seu entorn ocupacional, així com sobre les gestions o requisits necessaris per al desenvolupament de la seva inserció ocupacional.
  Aplica les tècniques i procediments d'avaluació per valorar el nivell d'inserció ocupacional obtingut en el cas assignat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE