Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic especialista en l'educació de discapacitats sensorials (visuals i auditives)

Descripció

L'educador per a discapacitats sensorials realitza accions dirigides a optimitzar el desenvolupament dels processos educatius i socioeducatius de les persones afectades per discapacitats sensorials (visuals i auditives), a fi que aquestes esdevinguin tan autònomes i integrades a la societat com qualsevol altre individu.

Tasques

  • Detecta i valora interdisciplinàriament les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitats auditives o visuals.
  • Optimitza les possibilitats comunicatives de l'alumne a través de l'ensenyament i la utilització del llenguatge adequat al seu tipus de discapacitat sensorial (llenguatge de signes, sistema braille, llenguatge oralista).
  • Facilita als alumnes amb discapacitats visuals o auditives la resposta educativa individualitzada que requereixen al llarg de la seva escolaritat, i els proporciona el suport pedagògic necessari.
  • Promou i contribueix a l'elaboració d'adaptacions i complementacions dels currículums escolars per atendre les necessitats específiques dels alumnes amb dèficits visuals o auditius, i elabora els recursos didàctics adients a cada cas.
  • Realitza l'avaluació i el seguiment de l'evolució dels processos d'aprenentatge de l'alumne amb discapacitats auditives o visuals.
  • Realitza la valoració, el control i el seguiment periòdic de l'evolució de la deficiència auditiva o visual de l'alumne.
  • Participa en l'orientació dels itineraris escolars de l'alumne a les diferents etapes evolutives i, a posteriori, dels processos d'inserció social i laboral.
  • Assessora els professors i especialistes implicats sobre activitats, materials i recursos pedagògics, contribueix a la seva formació permanent i actualització, i es coordina amb els altres professionals que interactuen amb l'alumne (logopeda, audioprotètic, etc.).
  • Orienta les famílies dels alumnes amb dèficits auditius i visuals per tal de millorar la seva comprensió de les discapacitats i les necessitats que aquests generen, a fi que puguin participar més activament en l'educació dels seus fills.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE