Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en interpretació del llenguatge de signes

Descripció

L'intèrpret de signes realitza accions dirigides a la interpretació de la llengua de signes espanyola (L.S.E.) o d'altres llengües de signes de l'estat espanyol, o també del sistema de signes internacional (S.S.I.) a les llengües orals oficials i coficials de l'Estat espanyol, i a l'inrevés.

Així mateix, realitza les activitats de guia-interpretació de persones sordcegues, utilitzant correctament els sistemes lingüístics que intervenen en el procés de comunicació, i aplicant les tècniques adequades d'interpretació segons el model i el tipus de servei.

Tasques

 • Interpreta de la llengua de signes espanyola, o de la llengua de signes de la comunitat autònoma, a la llengua oral, i a l'inrevés.
  Prepara les activitats d'interpretació, a fi i efecte d'organitzar el resultat de la comunicació.
  Interpreta de la llengua de signes espanyola, o de la llengua de signes de la comunitat autònoma corresponent, al castellà oral, i a la llengua oral d'aquesta comunitat autònoma, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.
  Interpreta del castellà oral i de la llengua oral de la comunitat autònoma corresponent a la llengua de signes espanyola, o a la llengua de signes de la comunitat autònoma.
 • Realitza les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues.
  Prepara les activitats d'interpretació, a fi i efecte d'organitzar el resultat de la comunicació.
  Interpreta del castellà oral, i de la llengua oral de la comunitat autònoma corresponent, als diferents sistemes de comunicació de persones sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats, a fi d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.
  Interpreta els sistemes de signes de comunicació de les persones sordcegues al castellà oral, i a la llengua oral de la comunitat autònoma corresponent, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i exactitud de la interpretació realitzada.
  Interpreta de la llengua de signes espanyola, o de la llengua de signes de la comunitat autònoma corresponent, als diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.
  Interpreta dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues, a la llengua de signes espanyola, o de la llengua de signes de la comunitat autònoma corresponent, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.
  Interpreta entre dos sistemes de comunicació propis de les persones sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.
 • Interpreta els missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes i sordcegues del SSI (Sistema de Signes Internacional), a alguns dels sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats.
  Interpreta alguns sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues al SSI, missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes o sordcegues. Transmet la informació de l'entorn necessària per permetre a la persona sordcega comprendre la situació i el missatge comunicatiu, i per poder desenvolupar-se amb desimboltura.
  Realitza les activitats de guia, segons les característiques de l'usuari.
  Interpreta del SSI a la llengua oral, i a l'inrevés.
  Prepara les activitats d'interpretació, a fi i efecte d'organitzar el resultat de la comunicació.
  Interpreta del SSI al castellà oral, i a la llengua de la comunitat autònoma corresponent, missatges referits a la temàtica de les persones sordes i sordcegues.
  Interpreta del castellà oral i de la llengua oral de la comunitat autònoma corresponent al SSI, missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes i sordcegues.
  Participa en l'organització i gestió d'activitats d'atenció a persones sordcegues.
  Actua de suport en activitats i dinàmiques d'animació.
  Realitza accions d'orientació professional i laboral.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE