Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Optimitzador/a dels processos d'aprenentatge

Descripció

L'assessor i orientador psicopedagògic realitza accions dirigides a la prevenció educativa i a un millor desenvolupament del procés educatiu -especialment en el cas de persones amb discapacitats i que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge-, a fi i efecte que els centres socioeducatius donin respostes adequades a les necessitats educatives dels seus participants, independentment de les característiques individuals de la persona.

Tasques

 • Du a terme la prevenció educativa.
  Treballa per a la integració de les persones d'educació especial i ordinària.
  Afavoreix la relació entre l'escola i la família.
  Dóna suport a altres professionals.
 • Detecta i valora les necessitats.
  Identifica les necessitats psicosocioeducatives de la persona.
  Detecta les dificultats o els problemes de desenvolupament i aprenentatge a través de l'avaluació psicopedagògica.
  Proposa les actuacions més adients segons cada cas.
  Delimita les possibilitats educatives de l'alumne i les seves possibilitats d'aprenentatge.
  Valora l'aprofitament dels recursos existents.
 • Estableix les directrius per al desenvolupament òptim de la persona.
  Elabora els programes de desenvolupament individuals.
  Fa el seguiment de les persones amb necessitats educatives especials.
  Constata l'evolució de l'alumne i intervé i modifica allò que convé.
 • Du a terme l'orientació escolar i vocacional.
  Col·labora amb els tutors i els orientadors en l'orientació educativa i professional de les persones.
  Orienta l'escolarització de l'alumne a l'inici de cada etapa educativa.
 • Assessora el professorat i dóna suport especialitzat al centre.
  Assessora en el disseny de procediments i instruments d'avaluació, tant d'aprenentatge com de processos d'ensenyament.
  Col·labora en el procés d'elaboració, avaluació i revisió dels projectes curriculars.
  Proporciona als docents els recursos i habilitats adequades.
  Assessora sobre mètodes i estratègies didàctiques.
  Participa en l'elaboració d'adaptacions curriculars, i en la programació d'activitats de recuperació i reforç.
  Participa en la formació permanent del professorat.
  Impulsa la col·laboració i l'intercanvi d'experiències entre centres.
 • Assessora la família sobre aspectes d'orientació personal, educativa i professional relatius al seu fill.
 • Optimitza el procés educatiu en persones amb disminucions i que presenten dificultats en el procés d'aprenentatge.
  Identifica i avalua les necessitats educatives especials de l'alumnat, en col·laboració amb altres professionals.
  Participa en l'elaboració i el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes.
  Assessora els equips docents sobre la gestió dels processos d'aprenentatge en casos de dificultat.
  Col·labora amb els serveis socials i sanitaris a fi d'oferir una atenció coordinada a l'alumnat i les famílies que ho necessitin.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE