Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La persona tècnica asseguradora de la qualitat realitza els processos de control d'errors dels productes hardware de les TIC (dispositius electrònics, microelectrònics i nanoelectrònics). La seva posició es troba dins l'equip de desenvolupament de hardware.

Un cop s'ha implementat el prototip del producte, aquest/a professional desenvolupa una sèrie de proves per verificar-ne el funcionament i les especificacions. En aquesta fase es detecten errors i, segons la gravetat, es prenen les mesures pertinents. En cas que es descobreixin problemes greus, es torna a la fase de disseny i es reelabora el prototip. Després de superar els controls, el producte es fabrica i es tornen a realitzar els tests de qualitat. Finalment, el producte es pot comercialitzar. Aquest procés també es desenvolupa durant la fabricació de determinats dispositius i sistemes electrònics d'alta qualitat, tot i que el testeig és menys exigent que el que es fa a la fase de disseny: pot ser aleatori i que no inclogui tots els productes fabricats.

Tasques

Les tasques que duu a terme són les següents:
 • Fa una sèrie de proves amb el prototip. En aquesta fase es controla principalment el disseny del producte.
  En primer lloc, ha de fer un estudi per veure quin tipus de proves s'han d'efectuar, segons el producte i les especificacions concretes. Pot ajudar a l'elaboració del prototip.
  Aquests tests poden consistir en software que s'executa sobre el dispositiu objecte de test o sobre els aparells que automatitzen el test; aquest/a professional programa en molts casos els dispositius per veure quina resposta tenen.
  Afegeix hardware de control per estudiar-ne el comportament a nivell d'entrades/sortides i interfícies.
  En alguns casos establirà les modificacions necessàries per a l'equip de disseny.
  Fa la valoració final del prototip; certifica si supera el control de qualitat, amb la qual cosa comença la fase de producció.
 • S'encarrega dels tests de control de qualitat del producte ja manufacturat.
  Munta l'equipament dels tests per determinar si els productes es fabriquen correctament.
  Desenvolupa proves concretes que avaluen l'estat del hardware en l'àmbit físic (imperfeccions en les connexions, etc.).
  Comptabilitza el nombre de parts defectuoses, que han d'estar per sota d'un límit especificat prèviament (parlem de dispositius micro o nanoelectrònics amb una gran quantitat d'elements integrats).
  Pot desenvolupar tests de software per veure si es compleixen les especificacions (de la mateixa manera que ho feia amb el prototip).
  S'encarrega de valorar la qualitat del producte.
 • Esbrina quins processos han fallat en cas que el producte presenti errors de fabricació.
  El producte pot ser qualificat de no vàlid en la fase de control de qualitat, o bé pot ser retornat pels/per les clients (per exemple, si els errors apareixen més tard). El/la tècnic/a TIC assegurador de la qualitat estudia i revisa el procés de fabricació per determinar les causes dels defectes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE