Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El món del programari està en constant evolució per raó del canvi tecnològic. Dins d'aquest canvi tecnològic ha adquirit especial rellevància el cloud computing, una tecnologia que permet accés remot a programaris, emmagatzematge d'arxius i processament de dades per mitjà d'internet, esdevenint l'alternativa a l'execució d'aquests serveis i processos en un ordinador personal o servidor local. Aquestes tecnologies democratitzen l'accés a recursos de gestió de la informació des de qualsevol punt o ordinador personal o multilocalització, atenent alhora a diversos clients, de manera que els i les usuàries particulars i també les petites i mitjanes empreses tenen la capacitat d'accedir a una tecnologia avançada de manera escalable i que aporta comoditat i seguretat, atès que evita fer còpies en local de la informació de l'empresa o organització.

Aquest canvi tecnològic ha provocat que professionals, empreses, institucions i organitzacions de tot tipus tinguin la necessitat d'implantar i accedir als serveis informàtics i de gestió de la informació a través d'internet, tasca que porta a terme el/la tècnic/a en informàtica en el núvol.

Més concretament, el/la Tècnic/a informàtica en el núvol és responsable d'avaluar la infraestructura existent d'una empresa i d'investigar solucions per traslladar diferents funcions (com ara l'emmagatzematge de bases de dades) a un sistema basat en el núvol, tenint en compte les funcionalitats del nou sistema (seleccionar la tecnologia de núvol adequada) i assegurant-ne el seu funcionament posterior (servei de manteniment). Entre les seves funcions, analitza les necessitats d'una empresa o organització, fa aportacions en el procés de disseny del servei del cloud computing (capacitat, seguretat, volum de dades que cal gestionar, accés a les dades, entre altres) i col·labora amb el servei al client i els analistes de sistemes informàtics en les fites del projecte de cloud computing. També pot fer propostes de millora en sistemes ja existents a partir de la ponderació dels riscos potencials a que està sotmès els sistema de gestió i emmagatzematge tradicional de la informació (servidors locals).

Tasques

  • Porta a terme les tasques tècniques associades[1][2] a la informàtica en núvol (disseny del projecte de cloud, procés de migració de les dades, adaptació dels programaris que es fan servir a l'empresa o organització al nou sistema de gestió i emmagatzematge de la informació, formació a l'usuariat, procediments de seguretat, gestió d'incidències i manteniment) el seu desenvolupament i la seva implementació en l'operativa de treball d'empreses i organitzacions
  • Dissenya els sistemes i programes per suportar la gestió de la informació i els serveis al núvol, incloent la seva implementació i manteniment
  • Lidera i col·labora amb empreses i organitzacions el trasllat o migració dels seus serveis informàtics, programari i dades que tenen físicament emmagatzemades en servidors in situ a l'entorn virtual de la xarxa. Igualment, es responsabilitza i monitoritza que durant el procés de migració no hi hagi cap interrupció dels serveis per evitar la possible pèrdua irreversible d'informació
  • Ajuda a seleccionar i assegurar els serveis al núvol per a una empresa analitzant les seves necessitats i ajudant-les a seleccionar la tecnologia de núvol adequada.
  • Fa aportacions en el disseny de les solucions a incorporar, atenent les necessitats de les empreses clients i les fites dels projectes que es porten a terme, recomanant millores per al sistema. És clau portar a terme una anàlisi ponderada dels riscos potencials de les solucions TIC, a partir de les necessitats de l'empresa o entitat.
  • Comprèn les prestacions de les solucions i recursos tecnològics per desenvolupar i mantenir entorns virtuals segurs
  • Analitza amb eficàcia els punts forts i febles de les solucions aportades, per valorar-ne els pros i contres i poder decidir, conjuntament amb el client, la solució més escaient en cada cas
  • Aporta la seva experiència i coneixement en arquitectura de sistemes, desenvolupament de programari i operacions, així com coneixement expert en l'escalabilitat d'estratègies i en la minimització i recuperació d'incidències i crisis

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE