Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de projectes de sistemes

Descripció

El/La cap de projecte de sistemes s'encarrega de resoldre problemes i qüestions, pel que fa al disseny, del funcionament d'un sistema TIC (sistemes que integren hardware, software i dispositius de comunicacions com xarxes, servidors, dispositius mòbils, etc.) i a la implementació de solucions tècniques de gran qualitat per a clients.

Aquest/a professional sol coordinar un equip especialista en sistemes. Ha d'informar les empreses client dels avenços tecnològics i desenvolupar nous productes i serveis que les ajudin a expandir-se correctament. Les solucions que es proposin han de dissenyar-se a mida; la proposta ha de ser eficient i ha poder-se realitzar en un termini realista. Els clients poden ser una empresa externa o la mateixa empresa (en el cas de les grans empreses).

Es tracta d'una funció híbrida entre coneixement del mercat i tracte amb els clients, amb una especialització tècnica.

Tasques

 • Negocia directament amb el client o clienta.
  Analitza les necessitats de la clientela i tradueix les necessitats que li han transmès en un projecte d'integració de sistemes que pot implicar un canvi en el software o en el hardware.
  Incorpora mètodes i tècniques per optimitzar el rendiment econòmic de les empreses client les manté informades de l'evolució del projecte i també de les possibles desviacions.
  Determina la formació del client o clienta un cop s'ha instal·lat el nou sistema.
 • Gestiona de manera global el projecte.
  Planifica, defineix els recursos, fa l'anàlisi funcional i orgànic, així com també el desenvolupament i la implementació del sistema.
 • Gestiona tècnicament el projecte.
  Es responsabilitza de possibles ampliacions del projecte i resol els problemes tècnics que puguin aparèixer en el seu transcurs.
  Garanteix la qualitat del sistema integrat que es lliuri.
 • Organitza temps i recursos.
  Elabora una agenda detallada amb els terminis que cal complir per a les diverses parts d'un projecte.
  Defineix com estaran distribuïdes les tasques (estructuració, creació de bases, programació) entre els membres del seu equip.
  Dóna prioritat a les tasques de més importància.
  Controla i corregeix l'evolució de les diferents etapes d'un projecte.
  Estableix els punts crítics que poden aparèixer en el disseny i el desenvolupament del sistema per obtenir els millors resultats.
 • Dirigeix l'equip.
  Coordina i supervisa l'equip de sistemes (arquitectes, integradors/es).
  Estableix uns objectius clars i els terminis en què s'han de complir.
  S'assegura que l'equip compleixi les dates límit i que el projecte no es desviï del pressupost.
 • Estableix una comunicació fluida entre l'equip participant en el projecte.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE