Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de manteniment de ràdio

Descripció

L'operador de radiodifusió es dedica a instal·lar, provar, posar en marxa i reparar els equips electrònics utilitzats a les transmissions de ràdio i televisió. També s'encarrega del manteniment dels equips necessaris per garantir la continuïtat de les comunicacions.

El nivell d'especialització d'aquests operadors depèn en bona part de la magnitud de l'operador per al qual treballen; així, en estacions petites, realitzaran tasques molt més variades que en estacions més grans. Generalment, acostumen a treballar sota la supervisió dels tècnics en radiodifusió.

Tasques

  • A partir de les especificacions tècniques, implementa els prototips dels equips electrònics que s'utilitzen a les transmissions de ràdio i televisió.
  • Integra els equips als sistemes de transmissió i difusió, i fa les proves necessàries per garantir-ne el funcionament.
  • S'encarrega de la configuració, la instal·lació i el manteniment d'equips electrònics professionals d'emissió i recepció d'imatge i so amb l'ajuda dels mitjans i les tècniques adients. Elabora l'informe d'avaries.
  • S'ocupa del procés de modificacions de hardware i software quan hi ha canvis en la tecnologia seguint les especificacions dels nous equipaments i directrius dels enginyers tècnics.
  • Verifica la qualitat del servei que ofereix respectant les condicions de seguretat, possibles interferències i la normativa vigent.
  • Supervisa els paràmetres del senyal transmès per efectuar un seguiment correcte dels aparells de comunicació.
  • Dóna suport als tècnics que n'hi demanin.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE