Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a de sistemes; Arquitecte de Sistemes

Descripció

L'analista de sistemes s'encarrega principalment d'identificar les necessitats dels sistemes TIC d'una empresa i d'elaborar un projecte que ofereixi una solució integrada. La designació de sistemes és molt general: fa referència tant a hardware com a software o a dispositius de comunicacions (xarxes, servidors, etc.).

El professional dissenya nous sistemes, incorporant nou hardware o software, o bé afegeix aplicacions perquè s'obtingui el màxim profit de la tecnologia aplicada i es cobreixin les necessitats requerides per l'empresa client. És important destacar que l'analista de sistemes toca tot el ventall de les TIC i sovint s'especialitza en una àrea de negoci: finances, comptabilitat, etc.

Aquest professional pot treballar en empreses que fabriquen o venen sistemes informàtics complets o en empreses grans que necessiten un equip d'integració de sistemes intern.

Tasques

 • Avalua les necessitats o els problemes de l'empresa.
  Pot assistir a reunions amb els clients, al costat del consultor de sistemes, per determinar la naturalesa del problema.
  S'entrevista amb el personal i fa un seguiment de les seves tasques (amb enquestes i sondejos). Això li permetrà conèixer el funcionament de l'empresa client.
  Divideix el problema en parts per poder elaborar el projecte.
 • Dissenya el nou sistema.
  Estudia la situació actual i idea maneres d'aplicar operacions o equips addicionals sobre els recursos existents.
  Estima els costos del nou sistema i analitza la proporció beneficis/costos.
  És important elaborar un disseny obert que admeti ampliacions futures.
  Prepara diagrames i gràfics per presentar-los.
  Assisteix a reunions periòdiques amb els seus superiors o clients per establir una versió definitiva del disseny.
 • Prepara especificacions per als programadors i tècnics de sistemes.
  Determina quins equips de hardware i software seran necessaris per al muntatge del sistema.
  Aquesta tasca inclou la descripció detallada dels requeriments, i també l'especificació de les interrelacions del conjunt.
  De vegades també programa ell mateix.
  Participa en els diferents processos de correcció dels programes que siguin necessaris per a la integració del sistema.
 • Presenta una documentació tècnica per al manteniment posterior i manuals d'utilització del conjunt del sistema.
  Aquesta tasca s'exerceix amb més freqüència en el cas d'empreses de venda de sistemes d'integració, tot i que sempre és convenient tenir una documentació que guiï respecte a l'ús del nou sistema integrat.
  Pot ser necessari que l'usuari rebi formació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE