Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Network Engineer

Descripció

El gestor de xarxes és el responsable del seguiment correcte de les xarxes. Realitza propostes de desenvolupaments tècnics d'alt nivell i fa avaluacions concretes de la funcionalitat de la xarxa, a més d'identificar i diagnosticar els problemes.

La gestió de les xarxes ha anat adquirint cada vegada més complexitat en l'empresa. Al començament només estava constituïda per una xarxa LAN i els enllaços WAN, però actualment les xarxes enllacen sistemes de telecomunicacions, equips informàtics, Internet, serveis multimèdia com la videoconferència, etc. El gestor de xarxes té la responsabilitat i els coneixements necessaris per assegurar la fluïdesa del trànsit que circula per la xarxa.

Es tracta d'una posició pròpia d'empreses amb xarxes molt grans o molt complexes, o bé empreses per a les quals el funcionament de la xarxa és vital per desenvolupar el seu negoci.

Tasques

 • S'encarrega del seguiment i la monitorització de la xarxa.
  Porta el control de la transmissió de les dades: el flux de dades, la fiabilitat de la xarxa, la redundància (les xarxes robustes requereixen redundància; si els falla un enllaç han de disposar de camins alternatius per poder continuar operant per elles mateixes) i el seu rendiment. Per això cal que estableixi protocols d'enrutament i taules d'encaminament.
  Monitoritza la xarxa amb un sistema que en controla l'estat. Això és molt important perquè li permet detectar avaries o funcionaments erronis que, de forma automàtica l'avisen del que està succeint. En molts casos, i segons els requeriments empresarials, aquesta vigilància haurà de ser contínua, per la qual cosa caldrà treballar per torns. Aquesta tasca es desenvolupa principalment en els primers anys en què s'ocupa aquesta posició. De vegades existeix un equip especialitzat de manteniment que s'encarrega de les incidències bàsiques i pot fer el treball de camp, com la substitució dels equips avariats.
  Estableix software d'alarmes per a dispositius de xarxa i els configura perquè siguin reconeguts pels sistemes de gestió.
  Fa un "seguiment proactiu" de la xarxa, o seguiment per avançat, és a dir, s'encarrega de detectar errors abans que provoquin incidències perceptibles pels usuaris.
 • Gestiona el manteniment de la xarxa.
  Ha d'adaptar programes de gestió de xarxa o realitzar programes específics per configurar la xarxa i els dispositius pertinents.
  Resol les incidències que hi hagi a la xarxa, soluciona problemes que afecten tant al software com al hardware (reconfiguració de dispositius, etc.)
  Fa tests molt concrets amb l'objectiu d'aïllar problemes que es produeixen a la xarxa i, per això, utilitza eines específiques com els analitzadors de protocols.
  Estudia possibles ampliacions perquè les necessitats de l'empresa estiguin cobertes; estudia l'impacte de possibles ampliacions de la xarxa amb nous sistemes.
 • S'encarrega del procés de migració dels sistemes vells als nous.
 • S'ocupa de la seguretat informàtica de la xarxa.
 • En els casos en què aquesta funció no disposi d'un perfil específic, aquest professional s'encarrega de la confidencialitat de la informació: impedeix que es pugui accedir a les dades des de l'exterior; i també estableix un sistema de permisos per a la xarxa interna. Per això, gestiona els elements de seguretat de la xarxa com els firewalls o els detectors d'intrusions (IDS).
 • S'encarrega de la documentació.
  Fa un registre de la configuració de la xarxa amb les dades necessàries (noms, números identificatius dels equips, etc.) per a la bona gestió de la xarxa, ja sigui per a futures ampliacions o per tenir una memòria de l'organització.
  És important fer una documentació dels incidents que es produeixin a la xarxa i registrar les mesures utilitzades per resoldre'ls. Això serveix per poder solucionar els incidents amb més rapidesa i per detectar errors de disseny en cas que hi hagi un incident massa cops.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE