Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'enginyer/a de desenvolupament s'encarrega de dur a terme els projectes d'equipaments. En general, s'especialitza en un subsistema d'aviònica. Els sistemes d'aviònica de les aeronaus comprenen diferents apartats: els elements per mesurar la posició (altura de vol, posicionament GPS, etc.), l'equipament de control de comunicacions, la navegació, la seguretat i el control de vol. És a dir, l'aviònica fa referència als dispositius electrònics i elèctrics que s'utilitzen en una aeronau.

Tasques

  • Supervisa la compatibilitat de les connexions i el funcionament dels subsistemes. Aquesta tasca es basa en l'anàlisi, d'una banda, dels requeriments funcionals que ha de satisfer el projecte, i de l'altra, de la relació entre els diversos equips i components que l'integren
    És important assegurar-se que no hi hagi interferències que provoquin anomalies en el funcionament del sistema aviònic general, sobretot quan els subsistemes operin en concurrència o bé estiguin interconnectats els uns amb els altres.
  • Elabora el disseny de la instal·lació dels equips a l'aeronau i concreta, amb el consentiment de la persona client o constructora, diversos aspectesde l'equip en matèria d'ubicació i de requeriments d'espai.
  • Dissenya el pla de cablejat i d'interfícies del subsistema (que s'anomena ruta de disseny).
  • Redacta els manuals d'ús i manteniment del subsistema.
  • Realitza proves d'operativitat del subsistema fins que aquest funciona correctament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE