Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Regidor/a d'instalacions artístiques

Descripció

És el/la professional encarregat de controlar la incorporació i el manteniment dels equipaments i de les instal·lacions d'imatge, so i multimèdia que formen part d'algunes exposicions. La seva funció és detectar els possibles problemes en el funcionament d'instal·lacions audiovisuals, gestionar la reparació dels sistemes i sol·licitar els serveis dels tècnics corresponents.

Tasques

 • Realitza el control de les instal·lacions des de l'inici de la posada en funcionament.
 • Supervisa el manteniment i el funcionament correcte de les instal·lacions:
  multimèdia (webs, DVD interactius, CD-ROM, equips informàtics en xarxa)
  de so (sistemes d'àudio)
  d'imatge (DVD, vídeos, videoconferències, projeccions de diapositives o per ordinador)
  d'enginyeria (dispositius interactius)
 • Gestiona i coordina les feines de reparació, modificació i correcció de les instal·lacions i dels sistemes audiovisuals, mitjançant la selecció del tipus d'actuació necessària i contactant amb el personal tècnic especialista encarregat de realitzar la reparació (especialistes en imatge, so, electrònica i informàtica).
 • Avalua el funcionament dels recursos audiovisuals, l'adequació i el condicionament de l'espai físic que se'ls ha assignat.
 • Fa d'interlocutor/a amb les persones expertes tècniques relacionades amb l'obra.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE