Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en projectes de digitalització de col·leccions

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a en projectes de digitalització de col·leccions és el/la professional encarregat/da de garantir la transformació d'una informació en format físic a un format digital, cosa que li permet beneficiar-se dels avantatges de conservació, d'emmagatzematge i de tractament que el sistema digital ofereix. La seva tasca és fonamental per conservar informació i documentació sobre béns culturals i col·leccions dels museus, arxius, biblioteques, etc. Entre les seves tasques, algunes vegades també hi figura la planificació de les col·leccions, tot aprofitant els nombrosos avantatges que ofereixen les imatges digitals per a la realització de publicacions, per a l'edició de catàlegs d'exposicions, per utilitzar-les en campanyes promocionals o, simplement, com a eina de consulta i d'investigació.

Tasques

  • Defineix els objectius de la nova col·lecció digital.
  • Té en compte les característiques i el volum de públic amb accés a la informació per planificar la quantitat d'informació que es digitalitzarà.
  • Preveu els possibles usos que el museu o la institució farà de la col·lecció digital -investigació, publicacions, botiga, edició de fullets, etc.
  • Desenvolupa un pla de digitalització, tenint en compte el material que s'ha de digitalitzar, la tecnologia necessària, els espais de treball i els llocs d'emmagatzematge.
  • Planifica el procés de digitalització perquè es dugui a terme de la manera més lògica i ordenada possible.
  • Dissenya els sistemes d'emmagatzematge necessaris, tenint en compte els sistemes de protecció de la informació i les condicions de conservació.
  • Selecciona les imatges i els materials que s'han de digitalitzar, els identifica (autoria, descripció física i temàtica) i els cataloga (organització en sèries, fons i conjunts d'imatges).
  • Realitza el procés de digitalització pròpiament dit, utilitzant la tecnologia més adient.
  • Compara la imatge original i la digitalitzada per garantir-ne la qualitat.
  • Elabora una guia o un inventari de la col·lecció i una base de dades amb els continguts digitalitzats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE