Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

El/La gestor/a instal·lacions de lleure s'ocupa de la planificació, l'organització i la promoció de parcs d'oci, espais d'oci comercial i centres de lleure i entreteniment en general. És responsable de la correcta coordinació i del bon funcionament de totes aquelles propostes de lleure que aquestes instal·lacions engloben.

Dins dels espais que pot gestionar, podem trobar des de parcs temàtics o parcs comercials, fins a espais relacionats amb el lleure amb finalitats ludicoeducatives, com granges-escola o edificis històrics. A més, dirigeix la programació d'activitats en aquests espais, que poden incloure visites comentades, exposicions, competicions esportives, sessions de joc o concerts, entre d'altres.

Tasques

En funció de la dimensió de la instal·lació que gestioni, aquest/a professional assumirà totes o part de les tasques següents:

Planificació, organització i supervisió del bon funcionament de la instal·lació de lleure
 • Elabora i organitza una programació de serveis i activitats lúdiques, recreatives, educatives i assistencials, concertades o amb administracions públiques o organitzacions no governamentals, i adaptades a les característiques i necessitats de la seva clientela.
 • Proposa i defineix el pla d'acció de les noves activitats.
 • Supervisa la programació d¿activitats i el seu desenvolupament, segons els objectius lúdics, educatius o esportius que s'hagin determinat.
 • Avalua els resultats: la satisfacció dels participants en les activitats, l'eficiència dels recursos emprats, així com l'aprenentatge, en casos que aquest sigui l'objectiu.
Gestió dels recursos humans i econòmics
 • Identifica dels perfils professionals necessaris per a les diverses tasques a desenvolupar.
 • Estableix criteris per a la gestió integral del personal de la instal·lació (formadors/es, monitors/es, pedagogs/gues, dinamitzadors/es, etc.).
 • Gestiona els recursos financers i té cura de la gestió empresarial del centre (control pressupostari, comptabilitat, etc.).
 • Estudia les possibles inversions a realitzar.
Vetllar per la seguretat i el manteniment de la instal·lació
 • Estableix i dóna a conèixer les normes de seguretat i higiene específiques, i vetlla pel seu compliment.
 • Controla el correcte funcionament de les instal·lacions (atraccions, espais didàctics, tallers, espais comercials, etc.) en col·laboració amb el/la cap de manteniment.
Realitza accions de comunicació i promoció de la instal·lació
 • Representa externament la instal·lació de lleure a l'hora d'establir contactes amb empreses i organitzacions (fins i tot altres infraestructures similars) relacionades amb la promoció d¿activitats lúdiques, recreatives, formatives, visites, o amb les quals concertar la prestació de serveis.
 • Elabora un pla de màrqueting per a la promoció del centre, en el cas que persegueixi finalitats lucratives.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE