Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auxiliar d'accessos

Descripció

El/la controlador/a d'accessos s'encarrega de vetllar per l'admissió i el control de la seguretat a l'interior d'equipaments i espais oberts al públic on es desenvolupen determinats esdeveniments. Més concretament, els esdeveniments o actes on es requereix la feina d'aquest/a professional són discoteques i sales de festa, festes privades, porter d'edificis, comunitats de veïns, centres comercials, obres i construccions, esdeveniments esportius, esdeveniments polítics, sales de concerts, activitats del calendari festiu, festivals, concerts musicals i aparcaments, entre altres.

La gestió d'equipaments o la realització d'esdeveniments amb gran afluència de públic requereix un control d'accés per garantir que es desenvolupen en les degudes condicions de seguretat i confort per a les persones assistents. Especialment el paper d'aquest/a professional és clau en el moment d'accedir a aquests recintes, quan es poden produir situacions potencialment perilloses o descontrolades que poden comprometre la seguretat i el desenvolupament correcte de l'acte o esdeveniment. Per tal d'evitar-ho el/la controlador/a d'accessos organitza a les persones en fileres per accedir-hi, manté l'ordre per atendre el públic assistent, exerceix el dret d¿admissió, controla els aforaments permesos de l'establiment i fa complir la normativa sobre limitació de l'entrada a menors, si aplica pel tipus d'esdeveniment.

Habitualment, el/la controlador/a d'accessos treballa per a una empresa de personal de seguretat i de control d'accessos que presta els seus serveis a demanda de les necessitats d'empreses que gestionen equipaments o que organitzen actes i esdeveniments, o es troba directament contractat/da per aquestes. En qualsevol cas, durant el desenvolupament de la seva feina, el personal de control d'accés depèn i actua sota la responsabilitat de l'empresa o persona titular o l'organitzadora.

Tasques

  • Exercir l'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats equipaments i/o espais on tinguin lloc els espectacles, actes o esdeveniments. Supervisar que les persones que accedeixin a l'esdeveniment compleixin els requisits d'admissió. Per exemple en cas que l'esdeveniment exigeixi límit d'edat el/la controlador s'encarrega de comprovar-ho.
  • Assegurar que el públic assistent compleixi, en el moment d'accedir a l'esdeveniment, amb les condicions fixades per l'organització de l'acte (per exemple, no accedir amb materials potencialment perillosos com ampolles de vidre), podent denegar l'entrada en determinats casos en l'exercici del dret d'admissió.
  • Controlar que les persones assistents estiguin adequadament acreditades per a la seva correcta entrada, ja sigui mitjançant comprovació al llistat d'assistents (si es té) o a través de la validació de l'entrada física o virtual via PDA o mòbil.
  • Vigilar que l'afluència de públic no superi l'aforament màxim del recinte.
  • Vetllar perquè els fluxos d'entrada i sortida de persones es portin a terme de manera ordenada i amb seguretat, d'acord amb les indicacions rebudes abans de començar el servei i amb les indicacions que pugui rebre en el moment de realitzar el servei (alentir o accelerar el ritme d'entrada, per exemple).
  • Atendre al públic en aquells dubtes que puguin plantejar-li en el moment de l'accés (quina és la correcta porta d'entrada, per exemple).
  • En cas de detectar alguna incidència o alteració serà la persona encarregada de comunicar-ho i mobilitzar les mesures pertinents, sigui a través del/de la vigilant de seguretat, de l'organització o de la policia, segons el cas.
  • Executar tasques auxiliars d'interès per al correcte desenvolupament de l'esdeveniment i/o negoci, per exemple gestionant les claus d'accés, obrint i tancant portes, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE