El taller busca donar a conèixer a l'alumnat les seves competències en matèria d'ESS i els seus principals rols en el grup de forma pràctica. També es tractarà l'emprenedoria social i col·lectiva i es parlarà de la importància del format de currículum competencial quan encara no disposem d'experiència laboral.

" />

Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Joves

#transformESS: CompetènciESS - Transformem el món conjuntament

Alumnat

- Joves de 3r i 4t d¿ESO - a partir de 14 anys
- Joves de batxillerat, PFI, cicles formatius i/o universitaris- a partir de 18 anys
- Joves d¿esplais, agrupaments, casals de joves i altres entitats juvenils
- Joves de cursos de monitor/es i director/es, PIJs i altres serveis, projectes o equipaments juvenils

Objectius pedagògics

- Conèixer les pròpies competències vinculades amb l¿Economia Social i Solidària.
- Ser conscient del rol grupal i tenir-ho en compte a l¿hora de crear un organigrama.
- Entendre que el currículum competencial és el més adequat quan encara no hi ha experiència laboral.

Metodologia

1. El taller començarà amb una introducció breu sobre l¿emprenedoria social com a competència que tenim, posant èmfasi en la seva vessant col·lectiva (25 min).
2. Entrarem al web de l¿Inserjove (https://sites.google.com/reflexes.cat/inserjove/) i l¿alumnat respondrà el qüestionari ¿Què sé fer?¿ (https://sites.google.com/reflexes.cat/inserjove/qu%C3%A8-se-fer?au thuser=0), a través del qual descobrirà quines competències laborals domina. El web també permet rebre al correu electrònic personal un informe competencial detallat (30min).
3. Presentarem diferents formats de currículums que es poden desenvolupar i assenyalarem el competencial com el més adequat quan encara no es té experiència laboral. Mostrarem visualment un exemple de currículum competencial i el comentarem en detall per tal d¿aprofundir en els seus aspectes més destacats. (15min)
4. L¿alumnat farà el segon exercici al web de l¿Inserjove, ¿Amb qui ho faré?¿ (https://sites.google.com/reflexes.cat/inserjove/amb-qui-ho-far%C3)
o Individualment: hauran de seleccionar les competències de rol en grup que creuen que dominen per després relacionar-les amb rols concrets.
o En grups petits:
¿ Opció 1 (treball sobre grups ja existents a l¿aula): distribuïts en grups de treballs, hauran de reflexionar al voltant de si els rols es complementen o no. En cas que no, caldrà que pensin què poden fer-hi.
¿ Opció 2 (treball sense grups previs): amb els rols detectats, es dividiran en grups de 4 o 5 persones en els que es complementin, és a dir, tractant de no repetir rols ni que en faltin.
o En els mateixos grups petits i amb aquesta informació, hauran d¿imaginar-se com podria ser l¿organigrama d¿una empresa imaginària (40 min).
5. Finalment, es farà un tancament comentant el que s¿ha treballat durant la sessió i com ho poden utilitzar en la seva experiència laboral. (10min).

Per a realitzar el taller, cada alumne necessitarà un ordinador.
Cada alumne/a tindrà la possibilitat de rebre al correu electrònic un informe competencial personalitzat fuit de les preguntes que hagin respost.

Durada i persones participants

2 hores / 30 alumnes

Principal contingut disponible online

Material per la sessió

Inscriu-te Inici Projecte ProVP

Observacions

L'opció que es triï dependrà de l¿acord entre el/la formador/a i el/la professor/a, segons el que sigui més interessant per al grup en qüestió.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE