Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Recerca de Feina 2.0

Recipients

- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

  • Conèixer les principals eines de recerca de feina en l'entorn 2.0.
  • Explorar les principals xarxes socials amb finalitat professional.
  • Identificar els elements claus per projectar-se professionalment a Internet.

Methodology

  • Expositiva, exploratòria i participativa.
  • Es combina el treball individual en un ordinador de la plataforma de Porta22 amb el treball en plenari, dinamitzat per un/a tècnic/a orientador/a.

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

  • Cada alumne ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
  • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup per vetllar pel bon comportament de l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE