Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Valors del Treball - Aula Virtual

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Programes de Formació i Inserció
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Pedagogical objectives

.Identificar els valors del treball necessaris per al nostre desenvolupament professional.
.Reconèixer els comportaments i actituds que diferencien tenir un valor del treball i quines són els seus avantatges.
.Identificar els valors del treball com un aspecte independent a un lloc de treball.
.Promoure la interiorització dels valors del treball a partir de la experimentació i la reflexió.

Methodology

streaming

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE